แจกฟรี! "คอร์สเรียนออนไลน์" วิชาจิตวิทยาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แจกฟรี! "คอร์สเรียนออนไลน์" วิชาจิตวิทยาจาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เพราะว่าการเรียนรู้ในปัจจุบันไม่จำเป็นต้องเรียนในห้องเรียนเสมอไป จะเรียนที่ไหนก็ได้ ขอแค่มีประสบการณ์มากขึ้นก็พอแล้ว โดยล่าสุดนั้นทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขาก็ได้นำไอเดียการเรียนที่ไหนก็ได้ มาเปิด คอร์สเรียนออนไลน์ฟรี กับวิชาจิตวิทยากับชีวิตประจำวัน นั่นเอง

ซึ่งไอเดียนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และThai MOOC จัด คอร์สเรียนออนไลน์ ในวิชา จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน (Psychology and Daily Life) เป็นคอร์สเรียนที่ออกแบบมาสำหรับคนทั่วไปที่สนใจเรื่องจิตวิทยา โดยมีจุดมุ่งหมายในการ อธิบายความหมาย จุดมุ่งหมาย กลุ่มแนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา และปัจจัยทางจิตวิทยากับการดำเนินชีวิตประจำวัน และให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้นั่นเอง

istock-523359407

คอร์สเรียนออนไลน์ ในวิชา จิตวิทยากับชีวิตประจำวัน จะเน้นสอนเรื่อง

 • ความหมายและแนวคิดทางจิตวิทยา
 • จิตวิทยากับการเข้าใจตนเอง
 • นิสัยและการพัฒนาตนเอง
 • บุคลิกภาพ
 • ตัวตน
 • แรงจูงใจและอารมณ์
 • สุขภาพกายและสุขภาพจิต
 • บทบาททางเพศและพฤติกรรมทางเพศ และการควบคุมตนเอง

จิตวิทยากับการเข้าใจผู้อื่น

 • มนุษยสัมพันธ์และมิตรภาพ และความรักและชีวิตคู่
 • ความสัมพันธ์ในครอบครัว

จิตวิทยากับสังคม

 • อิทธิพลทางสังคม และการทำงานกลุ่ม

และยังมีแบบทดสอบเพื่อให้ทบทวนบทเรียนและประเมินหลังเรียนจบอีกต่างหาก โดยที่ผู้สมัครสามารถ จัดตารางเรียนเอง เรียนเมื่อไหร่ก็ได้ เนื่องจากบทเรียนนี้อยู่ในรูปแบบ Self-Pace ที่ให้ผู้เรียนจัดเวลาเรียนด้วยตนเอง ไม่ต้องเข้าคอร์สตามเวลาที่กำหนด โดยรูปแบบการสอนนั้นจะใช้วิดีโอ ประกอบกับแบบทดสอบ ใช้เวลาในการเรียนประมาณ 2 ชม. ต่อสัปดาห์ เป็นเวลา 5 สัปดาห์นั่นเอง

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus