เปิดค่าเทอม "คณะวิศวกรรมศาสตร์" มีช็อป มีเกียร์ มีคนส่งเสียรึยังจ๊ะ?

เปิดค่าเทอม "คณะวิศวกรรมศาสตร์" มีช็อป มีเกียร์ มีคนส่งเสียรึยังจ๊ะ?

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ถือว่าเป็นคณะที่ได้รับความนิยมในการเข้าศึกษามากสุดๆ เพราะนอกจากจะเป็นสายวิชาที่ให้ความรู้แล้ว ยังเป็นที่ต้องการของตลาดอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่แปลกใจเลยที่วัยรุ่นสมัยนี้ทั้งหญิงและชายจะมีความสนใจในคณะนี้กันมากขึ้น

ดังนั้นในครั้งนี้ Sanook! Campus เราก็เลยได้รวบรวม ค่าเทอมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ของหลากหลายมหาวิทยาลัยในไทยมาให้เพื่อนๆ ได้ดูและพิจารณากัน ว่าจะสะดวกที่ไหน หรือที่ไหนเหมาะสมกับตัวเอง

เปิดค่าเทอม "คณะวิศวกรรมศาสตร์"

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอมราคา 21,000 บาท

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอม ราคา 18,200 บาท

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ค่าเทอมราคา 17,300 บาท ค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย (บาท/ภาคปกติ)
  • คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร ค่าเทอมราคา เริ่มต้น 30,000 บาท ภาคปกติ – 58,000 บาท ภาคพิเศษ
  • คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ทุกสาขาวิชา รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 50 ขึ้นไป ภาคแรก ค่าเทอมราคา 26,100 บาท, ภาคปกติ 25,000 บาท และ ภาคฤดูร้อน 7,800 บาท

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอมราคา 7,000

มหาวิทยาลัยศิลปากร

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ค่าเทอมราคา 19,000 บาท

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา ค่าเทอมราคา 25,000 บาท ยกเว้น วิศวกรรมศาสตร์โลจิสติกส์ หลักสูตรภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ราคาเทอมละ 40,000 บาท

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอมภาคการศึกษาละ 25,000 บาท

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

คณะวิศวกรรมศาสตร์ และอุตสาหกรรมการเกษตรเริ่มต้น 11,000 บาท- 19,700 บาท

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทอมละ 15,000 บาท

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เทอมละ 15,000 บาท

มหาวิทยาลัยบูรพา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอมภาคการศึกษาเริ่มต้น ต่อเทอมประมาณ 16,000 บาท- 42,000 บาท แล้วแต่สาขา

มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอมภาคการศึกษาละ 16,000 บาท

มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทุกสาขา ภาคปกติเทอมละ 21,000 บาท ภาคฤดูร้อน 10,500 บาท

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ภาคปกติ ราคาค่าเทอมเทอมละ 10,000 บาท ภาคระบบพิเศษ ค่าเทอมเทอมละ 20,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอมราคาเริ่มต้น 16,000 บาท – 24,000 บาท (ภาคปกติ และภาคพิเศษ)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอมราคาเริ่มต้น 11,900 บาท -39,670 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  • วิทยาเขตบางพระ ค่าเทอมราคารวมทุกอย่างแล้วประมาณ 20,400 บาท
  • วิทยาเขตอุเทนถวาย ค่าเทอมราคาเริ่มต้น 16, 600 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (กรุงเทพและปริมณฑล)

ภาคปกติและภาคพิเศษ ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท ภาคฤดูร้อน 3,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ภาคการศึกษาราคาเริ่มต้นเทอมละ 8,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ

ภาคการศึกษาราคาเริ่มต้นเทอมละ 10,200 บาท -19,500 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ภาคการศึกษาราคาเริ่มต้นเทอมละ 29,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เริ่มต้น 12, 000 บาท- 25,000 บาท เป็นราคาต่อเทอม ยังมีแบบเหมาจ่าย และมีราคารวมค่าใช้จ่ายแบบตลอดหลักสูตรรวมไว้ให้ดูด้วย สูงสุดถึง 448,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอมแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ภาคฤดูร้อน 3,000 บาท

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ค่าเทอมภาคการศึกษาละ 17,000 บาท

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เปิดสอนถึง 20 สาขาวิชา

  • ค่าธรรมเนียมลงรายวิชาเรียนหน่วยกิตละ 800.-
  • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร(จนจบการศึกษา) 197,100.-

วิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรนานาชาติ ค่าใช่จ่ายเท่ากับหลักสูตรปกติ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus