"คำศัพท์เลือกตั้ง" ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ที่มักได้ยินบ่อยๆ ช่วงเลือกตั้ง

"คำศัพท์เลือกตั้ง" ภาษาอังกฤษ รวมคำศัพท์ที่มักได้ยินบ่อยๆ ช่วงเลือกตั้ง

เรียกว่าในช่วงนี้สังคมไทยกำลังให้ความสำคัญกับการ เลือกตั้ง 62 เป็นอย่างมาก และเราต้องบอกเลยว่าเรื่องเลือกตั้งนั้นมีคำศัพท์ที่น่าสนใจมากมาย ดังนั้น Sanook! Campus เราก็เลยอยากนำเสนอ คำศัพท์เลือกตั้ง ภาษาอังกฤษ มาให้ได้ศึกษากัน จะมีคำว่าอะไรบ้างนั้น มาดูกันเลย

"คำศัพท์เลือกตั้ง" ภาษาอังกฤษ

 • party-list (ปาร์ตี้ลิสต์) การเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อ
  ปาร์ตี้ลิสต์ คือ เป็นระบบการเลือกตั้งที่กำหนดให้ผู้ออกเสียงเลือกพรรคการเมือง พรรคใดพรรคหนึ่ง โดยแต่ละพรรคการเมืองได้ทำบัญชีรายชื่อไว้ เมื่อพรรคใดได้รับเลือก ผู้สมัครที่อยู่ในบัญชีของพรรคนั้นก็จะได้รับเลือก ระบบบัญชีรายชื่อแบ่งออกเป็น 3 แบบ ได้แก่
  บัญชีรายชื่อแบบปิด: พรรคการเมืองจะเป็นผู้ทำบัญชีรายชื่อ จัดลำดับผู้สมัคร และส่งบัญชีรายชื่อผู้สมัครให้กับองค์กรกำกับการเลือกตั้ง บัญชีรายชื่ออาจจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้ออกเสียงทราบว่าผู้สมัครรายใดจะได้รับเลือกตามลำดับ
  บัญชีรายชื่อแบบเปิด: ผู้ออกเสียงมีสิทธิ์เลือกพรรคและเรียงลำดับผู้สมัครในบัญชีรายชื่อนั้นๆ ตามความพอใจในผู้สมัครแต่ละคน
  บัญชีรายชื่อท้องถิ่น: ผู้ออกเสียงมีสิทธิ์เลือกผู้สมัครในท้องถิ่นของตนเอง ผู้สมัครที่มีอัตราผู้ออกเสียงมากที่สุดจะได้เข้าไปอยู่ในบัญชีรายชื่อตามลำดับ

 • candidate (แคนดิเดต) ผู้สมัคร, ผู้สมัครรับคัดเลือก
 • elections การเลือกตั้ง
 • general elections การเลือกตั้งใหญ่ เช่นเลือกสส.ทั่วประเทศ
 • eligible voter ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้ง
 • go to the polls ไปออกเสียงเลือกตั้ง
 • polling station หน่วยลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง
 • ballot บัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
 • ballot box หีบบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง
 • cast a ballot หย่อนบัตรลงคะแนนเลือกตั้ง ออกเสียงลงคะแนน
 • poll สำรวจความคิดเห็น
 • exit poll การสำรวจความคิดเห็นจากผู้ที่เพิ่งเสร็จจากการลงคะแนนเสียงทันที
 • run for election ลงสมัครรับเลือกตั้ง
 • constituency เขตเลือกตั้ง
 • proportional representation system ระบบเลือกตั้งแบบสัดส่วน
 • political party พรรคการเมือง
 • contest ลงแข่ง ลงสมัครรับเลือกตั้ง
 • veteran (สส.)หน้าเก่า, (สส.)หลายสมัย, ผู้อาวุโส, ทหารผ่านศึก
 • defect ออกจากพรรค
 • bastion ฐานเสียง
 • canvasser หัวคะแนน
 • campaign รณรงค์หาเสียง
 • policy นโยบาย
 • vow สาบาน, ปฏิญาณ
 • pledge สัญญา ให้สัญญา
 • front-runner ผู้ที่มีคะแนนนำ
 • underdog พรรค/คน/ทีมที่เป็นรอง, เบี้ยล่าง, รองบ่อน
 • populist ประชานิยม
 • referendum ประชามติ การลงประชามติ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus