"20 มหาวิทยาลัยไทย" ที่มีผลงานวิชาการ ติดอันดับ Google Scholar ทั่วโลก

"20 มหาวิทยาลัยไทย" ที่มีผลงานวิชาการ ติดอันดับ Google Scholar ทั่วโลก

มหาวิทยาลัยนั้นนอกจากจะให้ความรู้กับนักศึกษา เพื่อผลิตคนเก่งสู่สังคมแล้ว มหาวิทยาลัยยังผลิตผลการศึกษา รวมไปถึงผลงานวิชาการที่มีประโยชน์ต่อโลกอีกด้วย ดังนั้นเว็บไซต์จัดอันดับมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง Webometrics จึงได้จัดรวมอันดับ ในหัวข้อ Google Scholar มหาวิทยาลัยที่มีผลงานวิชาการ มากที่สุดในโลกมากให้ได้รับชมกัน

การเก็บข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ที่เป็นข้อมูลทางวิชาการ บทความ วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ รวมไปถึงบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการที่ได้มาจากสถาบันการศึกษานั้นๆ

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่ได้รับการอ้างอิงมากที่สุด

istock-660163504

 1. Harvard University จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการอ้างอิง 1,730,326 ครั้ง
 2. Stanford University จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการอ้างอิง 1,508,578 ครั้ง
 3. University of California Berkeley จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการอ้างอิง 1,350,026 ครั้ง
 4. Massachusetts Institute of Technology จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการอ้างอิง 1,234,793 ครั้ง
 5. University of California San Diego จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการอ้างอิง 1,234,718 ครั้ง
 6. University of Cambridge จากสหราชอาณาจักร ได้รับการอ้างอิง 1,214,908 ครั้ง
 7. Boston University จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการอ้างอิง 1203027 ครั้ง
 8. University of Chicago จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับการอ้างอิง 1,127,438 ครั้ง
 9. University College London จากสหราชอาณาจักร ได้รับการอ้างอิง 1,123,420 ครั้ง
 10. University of Oxford จากสหราชอาณาจักร ได้รับการอ้างอิง 1,092,352 ครั้ง

20 อันดับมหาวิทยาลัยไทยที่ติดอันดับ

istock-512816812

 1. จุฬาลงกรณ์มหวิทยาลัย ได้รับการอ้างอิง 78,377 ครั้ง
 2. มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับการอ้างอิง 70,364 ครั้ง
 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการอ้างอิง 38,565 ครั้ง
 4. สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ได้รับการอ้างอิง 37,813 ครั้ง
 5. มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับการอ้างอิง 29,541 ครั้ง
 6. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับการอ้างอิง 27,884 ครั้ง
 7. มหาวิทยาลัยนเรศวร ได้รับการอ้างอิง 22,504 ครั้ง
 8. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการอ้างอิง 21,619 ครั้ง
 9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับการอ้างอิง 20,077 ครั้ง
 10. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับการอ้างอิง 19,495 ครั้ง
 11. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับการอ้างอิง 18,295 ครั้ง
 12. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รับการอ้างอิง 17,997 ครั้ง
 13. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้รับการอ้างอิง 17,788 ครั้ง
 14. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับการอ้างอิง 9,053 ครั้ง
 15. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับการอ้างอิง 8,621 ครั้ง
 16. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับการอ้างอิง 7,364 ครั้ง
 17. มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการอ้างอิง 7,349 ครั้ง
 18. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้รับการอ้างอิง 6,612 ครั้ง
 19. มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับการอ้างอิง 6,463 ครั้ง
 20. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ได้รับการอ้างอิง 6,334 ครั้ง

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus