จุฬาฯ เจ๋งอีกแล้ว! "เปิดโควตานักกีฬา esports" เข้าเรียนมหาวิทยาลัย แม้ยังไม่ถูกบรรจุเป็นกีฬา

จุฬาฯ เจ๋งอีกแล้ว! "เปิดโควตานักกีฬา esports" เข้าเรียนมหาวิทยาลัย แม้ยังไม่ถูกบรรจุเป็นกีฬา

ใครว่าผู้ใหญ่ไทยไม่สนับสนุน esports ตอนนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เขากำลังให้โอกาสเด็กเก่งมากความสามารถ มาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยอยู่ ซึ่งต้องบอกเลยว่า esports ก็ติดอยู่ในโควต้าการรับสมัครคัดเลือกนักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางด้านกีฬา ในปีการศึกษา 2562 ด้วยนะ

ahr0chm6ly9zlmlzyw5vb2suy29tl

สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครโควต้า นักเรียนผู้มีความสามารถดีเด่นระดับชาติทางด้านกีฬา มีดังนี้

 • มีสัญชาติไทย อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
 • กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมปีที่ 6 แล้ว
 • เป็นผู้มีความสามารถดีเด่นทางด้านกีฬา (Esports) และมีประวัติผลงานความสามารถในระดับชาติตามเกณฑ์ที่กำหนดข้อใดข้อหนึ่ง หรือมากกว่าหนึ่งข้อ ในช่วงระหว่างปี พ.ศ. 2559 ถึง 2562 ดังต่อไปนี้
 1. เป็นนักกีฬาอันดับโลก หรือแข่งขันในระดับทีมชาติ เช่น โอลิมปิกเกมส์, เอเชี่ยนเกมส์, ซีเกมส์ หรือการแข่งขันชิงแชมป์โลก, ชิงแชมป์เอเชีย หรือชิงแชมป์อาเซี่ยน
 2. เป็นนักกีฬาเยาวชนทีมชาติไทย หรือนักกีฬายุวชนทีมชาติที่ได้รับการคัดเลือกจากสมาคม
 3. เป็นผู้ที่ได้รับตำแหน่งที่ 1, 2 หรือ 3 ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ หรือในระดับนักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ (รอบสุดท้าย)
 • เป็นผู้ที่ไม่มีโรคติดต่อร่ายแรง หรือเป็นโรคที่สังคมรังเกียจ หรือโรคสำคัญที่จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียนและเล่นกีฬา
 • เป็นผู้ที่มีความประพฤติดีและรับรองกับทางมหาวิทยาลัยว่า จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถ และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของทางมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัดทุกประการ

คณะในการศึกษาสามารถเลือกได้ 3 อันดับ จากทั้งหมด 12 คณะ ดังนี้

 1. ครุศาสตร์
 2. จิตวิทยา
 3. นิติศาสตร์
 4. นิเทศศาสตร์
 5. รัฐศาสตร์
 6. พาณิชยศาสตร์และการบัญชี
 7. เภสัชศาสตร์
 8. เศรษฐศาสตร์
 9. วิทยาศาสตร์
 10. วิศวกรรมศาสตร์
 11. วิทยาศาสตร์การกีฬา
 12. อักษรศาสตร์

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องดูคุณสมบัติเฉพาะและเงื่อนไขตามที่แต่ละคณะกำหนดไว้ด้วย ซึ่งก็คือผลการเรียนเฉลี่ยสะสม หรือ GPAX ต้องไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามแต่ละคณะ

(สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.admissions.chula.ac.th/images/stories/sport_round2.pdf)

istock-1044654060

ข้อควรระวัง

หากประกฎในภายหลังว่าผู้สมัครขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่ง หรือแจ้งข้อมูลที่ยื่นเข้าสมัครเป็นเท็จ หรือปลอมแปลงเอกสาร จะถูกเพิกถอนสิทธิ์ในการรับการคัดเลือกในครั้งนี้ทันที แม้ว่าจะผ่านการคัดเลือกแล้วก็ตาม อีกทั้งยังอาจถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอาญาอีกด้วย

ต้องขอบอกเลยว่า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยที่หัวสมัยใหม่ เปิดโอกาสให้เด็กๆ อย่างเท่าเทียม และมีความเข้าใจกับนักกีฬา esports ในไทยเป็นอย่างยิ่ง เพราะในตอนนี้ esports จะยังไม่ถูกบรรจุเป็นกีฬาและถูกยอมรับอย่างเป็นทางการก็ตาม แต่ทาง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ยังเห็นว่ากลุ่มเด็กที่มีความสามารถอย่างนักกีฬา esports นั้น ก็ควรได้รับการสนับสนุนเหมือนนักกีฬาประเภทอื่นๆ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus