ทวงวันสอบคืน! เตรียม "เลื่อนวันสอบ GAT PAT" กลับ 24 ก.พ. เหมือนเดิม

ทวงวันสอบคืน! เตรียม "เลื่อนวันสอบ GAT PAT" กลับ 24 ก.พ. เหมือนเดิม

ตามกำหนดเดิมของการสอบ GAT/PAT นั้นคือวันที่ 23-26 กุมภาพันธ์ 2562 แต่ช่วงดังกล่าวตรงกับวันเลือกตั้ง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) จึงได้มีมติเลื่อนการสอบให้เร็วขึ้น เป็นวันที่ 16-19 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งจากมติดังกล่าว ทำให้โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้น ม.6 ต้องจัดการเรียนการสอน และจัดให้มีการสอบปลายภาคให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ก่อนที่จะมีการสอบ GAT/PAT ซึ่งทำให้นักเรียนที่ต้องจบชั้นม.6 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์นี้ ต้องเจอกับการสอบอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้เกิดการสร้างเป็น กระแสทวงวันสอบคืน ขึ้นมา

โดยล่าสุดนั้น นายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงแนวโน้มเลื่อนวันสอบ GAT/PAT และ TCAS หลังจากวันเลือกตั้งยังไม่ชัดเจน ว่า ขณะนี้มีแนวโน้มว่าจะกลับไปสอบในวันเดิมคือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เนื่องจากเป็นวันที่เด็กรู้ล่วงหน้าและมีการเตรียมตัวสอบ ซึ่งหากคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ออกมาประกาศถึงความชัดเจนของวันเลือกตั้ง จึงจะชัดเจนว่าตรงหรือไม่ตรงกับวันสอบ ซึ่งเบื้องต้นได้มีการหารือกับ กกต.ว่าจะมีการขยับวันให้ไม่ตรงกันอยู่แล้ว

นอกจากนั้นนายแพทย์ธีระเกียรติ ยังกล่าวว่า หากวันสอบถูกเลื่อนออกไปจะเป็นผลดีกับเด็กมากกว่าผลเสีย เพราะเด็กจะมีเวลาเตรียมตัวมากขึ้น พร้อมย้ำว่าหากมีการเลื่อนวันสอบ GAT/PAT จะไม่กระทบกับปฏิทินการศึกษาอย่างแน่นอน

ส่วนที่กลุ่มนักเรียนไม่เห็นด้วยกับการเลื่อนวันสอบออกไปนั้น ส่วนตัวมองว่าเรื่องนี้ มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย เป็นเรื่องปกติ แต่ต้องดูที่เหตุและผลของปัญหานั้นๆ จึงขอให้ทุกคนใจเย็นและรอความชัดเจนหลังการหารือ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus