มาแล้ว ผลอันดับ "100 อันดับโรงเรียนคุณภาพที่สุดในประเทศไทย" ประจำปี 2561

มาแล้ว ผลอันดับ "100 อันดับโรงเรียนคุณภาพที่สุดในประเทศไทย" ประจำปี 2561

มาแล้ว สำหรับการจัดอันดับ 100 อันดับโรงเรียนคุณภาพที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2561 โดยการจัดอันดับนั้นมีแหล่งข้อมูลอ้างอิง จากหนังสือวารสาร สมองการศึกษา ฉบับที่8 /2561 วัดจากหลักเกณฑ์คุณภาพโดยรวมของชั้น ม.1-ม.6 หลายด้าน อย่างเช่น ได้เป็นตัวแทนของเขตและจังหวัดไปแข่งวิชาการ, ได้รางวัลการแข่งขันวิชาการระดับเขตและระดับชาติ, ผลสอบระดับชาติระดับมัธยมต้นและมัธยมปลาย รวมไปถึง ผลงานทางด้านกีฬา และด้านดนตรีและการประกวดอื่นๆ ที่จัดขึ้นโดยสถาบันการศึกษาใหญ่ๆ

11204929_1418063951845906_546

100 อันดับโรงเรียนคุณภาพที่สุดในประเทศไทย ประจำปี 2561

 1. เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
 2. มหิดลวิทยานุสรณ์ นครปฐม
 3. สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 4. อัสสัมชัญ บางรัก กรุงเทพมหานคร
 5. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 6. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
 7. สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 8. เซนต์คาเบรียล กรุงเทพมหานคร
 9. สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
 10. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
 11. สาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
 12. มงฟอร์ตวิทยาลัยแผนกมัธยม เชียงใหม่
 13. เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
 14. อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
 15. เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
 16. สาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
 17. หอวัง กรุงเทพมหานคร
 18. บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
 19. นครสวรรค์ นครสวรรค์
 20. สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 21. วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
 22. สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
 23. เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
 24. ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
 25. กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 26. สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
 27. ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
 28. พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
 29. สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี
 30. ชลราษฎรอำรุง ชลบุรี
 31. สตรีวิทยา 2 กรุงเทพมหานคร
 32. โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
 33. เซนต์โยเซฟคอนเวนต์ กรุงเทพมหานคร
 34. ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
 35. ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
 36. เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
 37. ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
 38. สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินวิโรฒ ประสานมิตร (ฝ่ายมัธยม) กรุงเทพมหานคร
 39. หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
 40. ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
 41. เบญจมราชูทิศ ราชบุรี
 42. อัสสัมชัญสมุทรปราการ สมุทรปราการ
 43. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
 44. ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
 45. มหาวชิราวุธ สงขลา
 46. จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง
 47. พรหมานุสรณ์ เพชรบุรี
 48. เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
 49. ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
 50. เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
 51. สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
 52. ดาราวิทยาลัย เชียงใหม่
 53. อัสสัมชัญคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
 54. นารีรัตน์ แพร่
 55. มาแตร์เดอีวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
 56. คณะราษฎร์บำรุง ยะลา
 57. บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 กรุงเทพมหานคร
 58. พิริยาลัย แพร่
 59. สตรีศรีน่าน น่าน
 60. พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
 61. บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
 62. นวมินทราชินูทิศ บดินทร์เดชา กรุงเทพมหานคร
 63. ปราจิณราษฎรอำรุง ปราจีนบุรี
 64. บูรณะรำลึก ตรัง
 65. สิรินธร สุรินทร์
 66. แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
 67. จิตรลดา กรุงเทพมหานคร
 68. ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
 69. จักรคำคณาทร ลำพูน
 70. ราชินี กรุงเทพมหานคร
 71. สาธิตมัธยมมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ศึกษาศาสตร์) ขอนแก่น
 72. เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
 73. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม นครปฐม
 74. จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
 75. สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพมหานคร
 76. สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
 77. บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
 78. สาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ปัตตานี
 79. ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
 80. เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
 81. มารีย์วิทยา นครราชสีมา
 82. สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
 83. ระยองวิทยาคม ระยอง
 84. สุราษฎร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
 85. สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
 86. ศรียาภัย ชุมพร
 87. ลำปางกัลยาณี ลำปาง
 88. สายน้ำผึ้ง กรุงเทพมหานคร
 89. อัสสัมชัญธนบุรี กรุงเทพมหานคร
 90. สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
 91. สาธิต"พิบูลย์บำเพ็ญ" มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 92. ชลกันยานุกูล ชลบุรี
 93. พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
 94. นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
 95. แสงทองวิทยา สงขลา
 96. จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล
 97. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา
 98. สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
 99. ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี
 100. สายปัญญาในพระราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร

อันดับโรงเรียนเป็นเพียงส่วนประกอบเท่านั้น เพราะโรงเรียนที่ไม่ติดอันดับก็มีคุณภาพสูงไม่ต่างกันมากนัก

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus