เปิดตัว ผู้เข้าประกวด "งานประเพณี 4 จอบ" จากนักศึกษา 12 สถาบันทั่วไทย

เปิดตัว ผู้เข้าประกวด "งานประเพณี 4 จอบ" จากนักศึกษา 12 สถาบันทั่วไทย

งานประเพณี 4 จอบ ได้เริ่มขึ้นในปี พ.ศ. 2526 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิต นักศึกษาจากสถาบันต่างๆ ในการแลกเปลี่ยนความรู้และทักษะทางวิชาการสาขาเกษตรศาสตร์ 4 ภูมิภาค คือ ภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มีสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตร 4 สถาบันคือ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และคณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้มีการประชุมร่วมกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี เชื่อมความสามัคคี รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางการเกษตร รวมไปถึงการถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่แต่ละสถาบันที่ตั้งอยู่ให้แก่เพื่อนต่างสถาบัน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและการเกษตรที่ยั่งยืน อันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการบูรณาการ จึงเป็นที่มาของงาน "กีฬา 4 จอบ"

ซึ่งครั้งที่ 1 เริ่มขึ้นโดย คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ ซึ่งต่อมาสถาบันการศึกษาทางด้านการเกษตรได้เข้ามาร่วมการจัดกิจกรรม งานประเพณี 4 จอบ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีภาคีรวมแล้ว 12 สถาบัน งานประเพณี 4 จอบ ได้มีการกำหนดให้มีการจัดงานขึ้นทุกปี โดยแต่ละสถาบันเป็นเจ้าภาพหมุนเวียนกันเรื่อยมา ซึ่งในปีนี้ งานประเพณี 4 จอบ ก็ได้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 36 แล้ว โดยกิจกรรมที่น่าสนใจในทุกๆ ปีนั้นได้แก่ ประกวด Mr.&Miss 4 Jobb นั่นเอง โดยทางแฟนเพจของงานก็ได้ปล่อยรูปผู้เข้าประกวดออกมาแล้ว เรามาดูกันเลยดีกว่าว่าแต่ละสถาบัน จะส่งใครบ้างเข้ามาประกวด

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

4j(1)
4j(2)

มหาวิทยาลัยนเรศวร

4j(3)
4j(4)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

4j(5)
4j(6)

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

4j(7)
4j(8)

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

4j(10)
4j(9)

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

4j(11)
4j(12)

มหาวิทยาลัยศิลปากร

4j(13)
4j(14)

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

4j(15)
4j(16)

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

4j(17)
4j(18)

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4j(19)
4j(20)

มหาวิทยาลัยทักษิณ

4j(21)
4j(22)

มหาวิทยาลัยแม่โจ้

4j(23)
4j(24)

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus