“CMKL Tech Summit 2018” ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและประเทศ 13 ธ.ค.นี้

“CMKL Tech Summit 2018” ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและประเทศ 13 ธ.ค.นี้

มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล” ต่อยอดบทบาทผู้นำภาคการศึกษาด้านเทคโนโลยี เตรียมจัด “CMKL Tech Summit 2018” สัมมนาใหญ่ด้าน AI ครั้งแรกในไทย 13 ธ.ค.นี้ หวังเพิ่มขีดความสามารถบุคคล-องค์กร ตอบโจทย์ภาคธุรกิจและไทยแลนด์ 4.0 พร้อมเปิดช่อง “Co-R&D” ต่อยอดความร่วมมือด้านวิจัยและนวัตกรรมกับภาคเอกชน

ผศ.ดร.สุพันธุ์ ตั้งจิตกุศลมั่น อธิการบดีมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล (CMKL University) มหาวิทยาลัยด้านเทคโนโลยีภายใต้ความร่วมมือระหว่างสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) และมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน (Carnegie Mellon University) มหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกจากสหรัฐอเมริกา เปิดเผยว่า หลังจากที่มหาวิทยาลัยได้เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยยกระดับขีดความสามารถของบุคคลและองค์กรมาตั้งแต่ปี 2560 ล่าสุด มหาวิทยาลัยเตรียมต่อยอดบทบาทดังกล่าวขึ้นไปอีกขั้น ด้วยการจัดสัมมนาใหญ่ครั้งแรกภายใต้ชื่อ “CMKL Tech Summit 2018” เป็นสัมมนาใหญ่รวบรวมองค์ความรู้ด้านปัญญาประดิษฐ์ (AI) ครั้งแรกในไทย

 cmkltechsummitposter

“จุดแข็งของมหาวิทยาลัยเราคือเรื่องคณาจารย์และการจัดการเรียนการสอนตามแนวทางของมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มหาวิทยาลัยระดับท็อปของโลกด้านเทคโนโลยีและพัฒนาโครงการด้าน AI เป็นแห่งแรกของโลก เต็มไปด้วยองค์ความรู้ระดับสากล เรามองว่าเราสามารถนำจุดแข็งดังกล่าวมาต่อยอด ช่วยเหลือทั้งบุคคล องค์กร และประเทศชาติ ให้มีความรู้ด้านเทคโนโลยีมากขึ้นได้ นอกเหนือจากรูปแบบการเรียนการสอนในห้องเรียน จึงทำให้เกิดเป็นการจัดสัมมนาครั้งนี้” ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าว

สำหรับงาน CMKL Tech Summit 2018 จะจัดขึ้นในวันที่ 13 ธ.ค.นี้ ณ C asean auditorium อาคารไซเบอร์เวิลด์ รวบรวมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์คร่ำหวอดด้านเทคโนโลยีและ AI จากทั้งภาคเอกชนและภาคการศึกษาทั้งในระดับประเทศและระดับโลก อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) รวมถึง ศ.ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย นายกสภามหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล และคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน มาร่วมเป็นวิทยากรแบ่งปันองค์ความรู้ในงาน

ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าวอีกว่า หัวข้อในการจัดงานครั้งนี้ ครอบคลุมตั้งแต่ AI กับการปรับใช้ในธุรกิจภาพรวม ไปจนถึงภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ AI กำลังเข้าไปมีบทบาทสำคัญ เช่น ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจบริการสุขภาพ (Healthcare) ภาคเกษตรกรรม

ภายในงานยังมีการออกบูธจากบริษัทชั้นนำที่ให้ความสนใจเรื่อง Digital Transformation และบริษัทที่ได้เริ่มต้นทำวิจัยด้านเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัย อาทิ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน) บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท เอสซีบี อบาคัส จำกัด (SCB Abacus) รวมถึงบูธของสถาบันการศึกษา ทั้งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มหาวิทยาลัยคาร์เนกี เมลลอน และมหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล

“การจัดสัมมนาครั้งนี้ ถือเป็นเพียงบทบาทเริ่มต้นของมหาวิทยาลัยในการช่วยตอบโจทย์ภาคธุรกิจและตอบโจทย์ไทยแลนด์ 4.0 เราเองยังเปิดกว้างในการทำงานวิจัยและพัฒนาร่วม หรือ Co-R&D ร่วมกับภาคเอกชน เพื่อให้เกิดงานวิจัยและนวัตกรรมที่ภาคเอกชนสามารถนำไปใช้ได้จริง นำไปสู่การยกระดับองค์กรและประเทศชาติต่อไป” ผศ.ดร.สุพันธุ์ กล่าว

งาน CMKL Tech Summit 2018 เหมาะกับทั้งองค์กรที่กำลังเริ่มปรับตัวรับยุค Digital Transformation และบุคคลที่สนใจศึกษาหาความรู้เชิงลึกด้านเทคโนโลยี หรือกำลังปรับตัวให้พร้อมรับทุกความเปลี่ยนแปลง ผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถซื้อตั๋วเข้าร่วมงานได้ที่ eventpop ผ่านทาง https://www.eventpop.me/e/4609-cmklts2018 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://event.cmkl.ac.th หรือโทร. 065-878-5000

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus