อัปเดตค่าเทอม "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" 2563 เป็นนิสิตที่นี่ ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

อัปเดตค่าเทอม "จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย" 2563 เป็นนิสิตที่นี่ ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

อย่างที่เรารู้ๆ กันว่ามหาวิทยาลัยที่จัดอยู่อันดับต้นๆ ของประเทศไทย รวมไปถึงเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทย นั่นก็คือ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นั่นเอง

23511275_1722660691111938_613

เราเชื่อว่าความฝันของเด็กๆ หลายคนก็คงอยากที่จะได้เข้ามาเรียน ได้เข้ามาเป็นนิสิตที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้กันอย่างแน่นอน ซึ่งในครั้งนี้ Sanook! Campus เราก็เลยได้หาข้อมูล ค่าเทอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้เพื่อนๆ ได้ดูกัน ว่า ถ้าเราจะเป็นนิสิตที่นี่ ต้องเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่?

เปิดค่าเทอม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

43504177_2118508684860468_782

โดยในปี 2563 นักศึกษาใหม่ในปีนี้ จะมีการเกิบค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมเป็นต้นไป เราก็ได้รวบรวมค่าเทอมของแต่ละคณะใน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาให้ได้อัปเดตกันแล้วจิตวิทยา 21,000 บาท ปรับเป็น 26,500 บาท

 • จิตวิทยา 21,000 บาท ปรับเป็น 26,500 บาท
 • ทันตแพทยศาสตร์ 21,000 บาท ปรับเป็น 34,000 บาท
 • นิเทศศาสตร์ 21,000 บาท ไม่มีการปรับค่าเทอม
 • พยาบาลศาสตร์ 21,000 บาท ปรับเป็น 26,500 บาท
 • แพทยศาสตร์ 21,000 บาท ปรับเป็น 34,000 บาท
 • เภสัชศาสตร์ 21,000 บาท ปรับเป็น 26,500 บาท
 • วิทยาศาสตร์ 21,000 บาท ปรับเป็น 25,500 บาท
 • วิทยาศาสตร์การกีฬา 21,000 บาท ปรับเป็น 26,500 บาท
 • วิทยาศาสตร์สาธารณสุข 21,000 บาท ปรับเป็น 26,500 บาท
 • วิศวกรรมศาสตร์ 21,000 บาท ปรับเป็น 25,500 บาท
 • สถาปัตยกรรมศาสตร์ 21,000 บาท ปรับเป็น 25,500 บาท
 • สหเวชศาสตร์ 21,000 บาท ปรับเป็น 26,500 บาท
 • สัตวแพทยศาสตร์ 21,000 บาท ปรับเป็น 34,000 บาท
 • ศิลปกรรมศาสตร์ 21,000 บาท ไม่มีการปรับค่าเทอม
 • ครุศาสตร์ 17,000 บาท ปรับเป็น 21,000 บาท
 • นิติศาสตร์ 17,000 บาท ปรับเป็น 21,000 บาท
 • ประชากรศาสตร์ 17,000 บาท ปรับเป็น 21,000 บาท
 • พาณิชยศาสตร์และการบัญชี 17,000 บาท ปรับเป็น 21,000 บาท
 • รัฐศาสตร์ 17,000 บาท ปรับเป็น 21,000 บาท
 • เศรษฐศาสตร์ 17,000 บาท ปรับเป็น 21,000 บาท
 • อักษรศาสตร์ 17,000 บาท ปรับเป็น 21,000 บาท
 • สาขาวิชาการบริหารจัดการทรัพยากรการเกษตร 17,000 บาท ปรับเป็น 21,000 บาท

นิสิตหลักสูตรภาคนอกเวลาราชการ นานาชาติ และหลักสูตรพิเศษอื่นๆ ต้องชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา หรือค่าธรรมเนียมพิเศษนอกเหนือจากค่าเล่าเรียน