Passion แปลว่าอะไร มาเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ

Passion แปลว่าอะไร มาเรียนภาษาอังกฤษกันเถอะ

ถือได้ว่าคำว่า Passion เป็นกระแส และเป็นคำที่หลายๆ คนให้ความสนใจเป็นอย่างมาก ซึ่งคำว่า Passion มีความหมายว่าอะไร ใช้อย่างไร เรามาดูความหมายของคำสุดฮิตในขณะนี้ อย่างคำว่า Passion นี้กันเลย

Passion แปลว่าอะไร

  • passion [คำนาม] ความหลงใหล
  • passion [คำนาม] ความโกรธ
  • passion [คำนาม] กิเลส
  • passionate [คำคุณศัพท์] ตัณหาจัด
  • passionate [คำคุณศัพท์] ลึกซึ้ง
  • passionate [คำคุณศัพท์] รุนแรง (อารมณ์)
  • passionate [คำคุณศัพท์] กระตือรือร้น
  • passionless [คำคุณศัพท์] ไร้อารมณ์

เอาล่ะ เราก็รู้จักคำศัพท์ฮิตนี้กันแล้วนะ ต่อไปจะใช้ Passion ยังไง ก็ต้องใช้ให้ถูกนะ