ของดี มีมาบอก อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ให้คนนอกเข้าเรียนร่วมกับนิสิตปัจจุบัน

ของดี มีมาบอก อักษรศาสตร์ จุฬาฯ ให้คนนอกเข้าเรียนร่วมกับนิสิตปัจจุบัน
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

การศึกษาในยุคปัจจุบัน ถือว่ามีความยืดหยุ่นจากสมัยก่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งทุกที่สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับเราเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ นอกเหนือจากห้องสี่เหลี่ยมที่เคยมีมา อีกทั้งในแต่ละมหาวิยาลัยก็มีการสนับสนุนให้ประชาชนทั่วไปได้ศึกษาตามหลักสูตร โดยไม่ต้องเป็นนิสิต หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย

คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาภาษาศาสตร์ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าร่วมเรียนรายวิชาที่เปิดสอนร่วมกับนิสิตจุฬา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยคิดค่าเรียนแบบเหมาจ่าย ดังต่อไปนี้

คนไทย

  • ปริญญาตรี 8,500 บาท
  • บัณฑิตศึกษา 11,500 บาท

ชาวต่างชาติ

  • ปริญญาตรี 15,375 บาท
  • บัณฑิตศึกษา 40,000 บาท

dqlh8kzu8aeakgs
dqlh-6tvyaaz5pn
dqlh920uwaa-xii

 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : คณะอักษรศาสตร์ จุฬาฯ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus