สำนักงานสถิติแห่งชาติเผย บัณฑิตจบปริญญาว่างงาน มากที่สุดถึง 145,000 คน

สำนักงานสถิติแห่งชาติเผย บัณฑิตจบปริญญาว่างงาน มากที่สุดถึง 145,000 คน

ล่าสุดสำนักงานสถิติแห่งชาติได้เปิดเผยถึงสถิติน่าตกใจออกมาว่า ภาวะการว่างงานของประชาชนประจำเดือนกันยายน ปี 2561 พบว่า มีคนว่างานทั้งหมด 373,000 คน ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวเลขที่ลดลงจากปีก่อนประมาณ 70,000 คน แต่กลุ่มคนที่ว่างงานมากที่สุดนั้นเป็นคนที่จบในระดับอุดมศึกษาถึง 145,000 คน เลยทีเดียว

istock-500107532

นอกจากนั้นยังมีการแบ่งเป็นกลุ่มอายุ โดยผู้ที่มีอายุ 15-24 ปี นั้นมีอัตราว่างงานถึง 5.1% ส่วนกลุ่มที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไปจะอยู่ที่ 0.5% นับเป็นผู้ชายว่างงานกว่าผู้หญิง โดยผู้ชายจะมีอัตราการว่างงานอยู่ที่ 1% ส่วนผู้หญิงอยู่ที่ 0.9%

istock-927401820

และถ้าจะลงลึกไปถึงข้อมูลประสบการณ์การทำงาน การสำรวจนี้ได้พบว่า มีกลุ่มคนที่ไม่เคยทำงานมาก่อนมีจำนวน 178,000 คน ส่วนผู้ว่างงานที่เคยทำงานมาก่อน 195,000 คน ผู้ว่างงานในภาคการบริการและการค้า 82,000 คน ภาคการผลิต 96,000 คน ขณะที่ผู้ว่างงานจากภาคเกษตรกรรมมีจำนวน 17,000 คน

istock-938560360

ลงลึกไปถึงสายการเรียนของกลุ่มคนว่างงานนั้น สามารถแบ่งเป็นกลุ่มคนที่จบการศึกษาอยู่ประมาณ 96,000 คน แบ่งได้ดังนี้

  • ผู้ที่เรียนจบสายวิชาการจำนวน 68,000 คน
  • ผู้เรียนจบสายอาชีวะ 17,000 คน
  • ผู้เรียนจบสายวิชาการศึกษา 11,000 คน.

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus