เปิดงบ 10 ม. ที่ได้งบประมาณอุดหนุนมากที่สุดในปี 62 จุฬา-มธ-มหิดลรวมกัน 23,364.9 ล้าน

เปิดงบ 10 ม. ที่ได้งบประมาณอุดหนุนมากที่สุดในปี 62 จุฬา-มธ-มหิดลรวมกัน 23,364.9 ล้าน

แต่ละมหาวิทยาลัยก็ขับเคลื่อนประเทศให้เดินไปข้างหน้าอย่างเต็มที่ ไม่แปลกที่จะได้งบเยอะ เปิดงบ 10 ม. ที่ได้งบประมาณอุดหนุนมากที่สุดในปี 62 จุฬา-มธ-มหิดลรวมกัน 23,364.9 ล้านบาท

700

เอกสารงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 ของกระทรวงศึกษาธิการ ได้เปิดเผยถึงข้อมูล กระทรวงศึกษาธิการจัดสรรงบประมาณประจำปี 2562 ที่จัดให้ 80 สถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับงบประมาณอุดหนุนรวม 113,652.85 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง 23.20% ของงบประมาณที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับทั้งหมดจำนวน 489,798.57 ล้านบาท

 istock-672539092istockphoto

10 สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับงบอุดหนุน มากที่สุดจาก 80 สถาบันทั่วประเทศประจำปีการศึกษา 2562

009-2-1มหาวิทยาลัยมหิดล

  1. มหาวิทยาลัยมหิดล - 13,162.29 ล้านบาท
  2. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 6,535.36 ล้านบาท
  3. มหาวิทยาลัยขอนแก่น - 6,019.04 ล้านบาท
  4. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - 6,004.83 ล้านบาท
  5. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - 5,556.22 ล้านบาท
  6. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ - 5,042.32 ล้านบาท
  7. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - 4,646.39 ล้านบาท
  8. มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ - 3,971.08 ล้านบาท
  9. มหาวิทยาลัยนเรศวร - 2,479.34 ล้านบาท
  10. มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง - 2,283.75 ล้านบาท

 intro-video-ss-1440x900จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สถาบันอุดมศึกษาที่เป็นส่วนราชการและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการจำนวน 80 แห่ง ได้งบประมาณรวมกันทั้งหมด 113,652.85 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนถึง 23.20% ของงบประมาณประจำปี 2562 ที่กระทรวงศึกษาธิการได้รับทั้งหมด 489,798.57 ล้านบาท

 imgs07มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ซึ่งจะถามว่าทำไมงบประมาณที่ได้ไม่เท่ากัน คำตอบก็คงเพราะว่าสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ได้รับงบอุดหนุน มากที่สุดนั้นเป็นสถาบันขนาดใหญ่ มีองค์กรย่อยๆ มากมาย รวมไปถึงโรงพยาบาล และหน่วยงานที่ขับเคลื่อนประเทศอย่างเช่นหน่วยงานวิจัยทางการแพทย์ และเทคโนโลยี บริการสังคม หลายอย่างไม่เพียงแค่การศึกษาเพียงอย่างเดียวนั่นเอง ไม่เกี่ยวกับชื่อของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด