ทำบัตรประชาชนใหม่ ทำบัตรประชาชนหาย! ต้องทำยังไงมาดูกัน

ทำบัตรประชาชนใหม่ ทำบัตรประชาชนหาย! ต้องทำยังไงมาดูกัน
Tonkit360

สนับสนุนเนื้อหา

เคยสงสัยไหมว่า บัตรหายแล้วต้องเตรียมอะไร ต้องติดต่อใครและที่ไหน ในการ ทำบัตรประชาชนใหม่ ถ้าอยากรู้ลองมาดูกัน

istock-510475120

ทำบัตรประชาชนครั้งแรก ต้องทำยังไง?

ทำได้ทันทีเมื่ออายุ 7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ต้องทำภายใน 60 วัน ไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท

ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • สูติบัตรฉบับจริง หรือหลักฐานอื่นที่ราชการออกให้ เช่น หลักฐานการศึกษา หนังสือเดินทาง
 • หากเคยเปลี่ยนชื่อ ต้องนำใบสำคัญการเปลี่ยนชื่อมาแสดงด้วย
 • หากไม่มีหลักฐานในข้อ 2 ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

บัตรประชาชนหมดอายุ จะต่อบัตร ต้องทำยังไง?

 • ต้องทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน หลังจากบัตรหมดอายุ (หากเกิน 60 วันต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 100 บาท) สามารถทำบัตรใหม่ก่อนที่บัตรจะหมดอายุได้ 60 วัน

ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

 • สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • บัตรประชาชนใบเดิมที่หมดอายุแล้ว
 • หากบัตรเดิมหมดอายุเป็นเวลานาน ต้องนำเจ้าบ้านหรือพยานบุคคลที่น่าเชื่อถือมารับรองด้วย

istock-613048434

บัตรประชาชนหาย บัตรถูกทำลาย ต้องทำยังไง?

 • ไม่ต้องแจ้งความ สามารไปทำบัตรใหม่ที่สำนักงานเขตได้เลย ขอทำบัตรใหม่ภายใน 60 วัน จะมีค่าธรรมเนียม 20 บาท หากเกินกำหนดจะต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท

ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

 • ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
 • เอกสารที่มีรูปถ่ายของผู้ขอมีบัตรใหม่ที่ทางราชการออกให้ เช่น ใบอนุญาตขับขี่ หลักฐานการศึกษา หรือหนังสือเดินทาง
 • หากไม่มีหลักฐานเหล่านั้น ให้นำเจ้าบ้านหรือบุคคลผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง

เปลี่ยนชื่อ แล้วต้องเปลี่ยนบัตรประชาชน ทำยังไง?

 • หากเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล ต้องเปลี่ยนบัตรภายใน 60 วัน มีค่าธรรมเนียม 20 บาท หากเกินกำหนดต้องเสียค่าธรรมเนียมไม่เกิน 100 บาท

ต้องเตรียมอะไรบ้าง?

 • บัตรประชาชนใบเดิม
 • หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล

istock-873662662

สำหรับคนที่ชอบความสะดวกสบาย หรือต้องการทำบัตรประชาชนในวันหยุด สามารถติดต่อได้ที่ BMA Express Service จุดบริการด่วนมหานคร

เปิดให้บริการบนสถานีบีทีเอส 5 สาขา คือ

 • สถานีหมดชิต โทร 02-272-5346
 • สถานีสยาม โทร 02-250-0125-6
 • สถานีพร้อมพงษ์ โทร 02-663-5203-4
 • สถานีอุดมสุข โทร 02-3993499
 • สถานีวงเวียนใหญ่ โทร 02-4401604

เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-19.00 น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด ตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.

โดยสามารถทำบัตรประจำตัวประชาชนได้ในกรณีต่างๆ คือ

 • ขอทำบัตรครั้งแรก
 • ต่อบัตรประชาชนหมดอายุ

*ในกรณีบัตรหายต้องติดต่อที่สำนักงานเขตเท่านั้น