คนอสังหาฯ เจนใหม่ ต้องคิดให้ต่าง อยู่อย่างฉลาด ในวันที่โลกเปลี่ยน

คนอสังหาฯ เจนใหม่ ต้องคิดให้ต่าง อยู่อย่างฉลาด ในวันที่โลกเปลี่ยน

ทาง Sanook! Campus เราได้มีโอกาส ได้ร่วมเดินทางไปกับ AP Thailand กับโครงการ AP Open House : The Thinker & Innovator Exclusive Journey ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาฝึกงานได้เข้ามาเรียนรู้กระบวนการทำงาน ผ่านการปฏิบัติงานจริง ภายใต้การดูแลของ AP Academy สถาบันเพื่อการเรียนรู้ครบวงจรด้านอสังหาริมทรัพย์แห่งแรกในประเทศ โดย AP Thailand ซึ่งพานักศึกษาและสื่อมวลชน มาศึกษานวัตกรรมการออกแบบพื้นที่ใช้สอยและการก่อสร้างบ้านสำเร็จรูปสไตล์ญี่ปุ่น ที่โอซาก้า

98

โดยโครงการนี้เปิดโอกาสให้ผู้ฝึกงานมีส่วนร่วมในการออกแบบสินค้าที่สามารถนำออกจำหน่าย และส่งมอบได้จริง ซึ่งได้ได้ 4 นักศึกษาไทย ตัวแทนจากโปรแกรมวิศวกรรมโยธา และโปรแกรมการตลาดและการขาย ที่มีผลงานการฝึกงานโดดเด่น มาเป็นตัวแทนคนอสังหาฯ รุ่นใหม่ร่วมเดินทางไปศึกษาดูงานต้นแบบการพัฒนาที่อยู่อาศัยในอนาคตบนแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานระดับโลก จากพันธมิตรธุรกิจ บริษัท มิตซูบิชิ จิโช เรสซิเดนซ์ (บริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป - MECG) ณ ประเทศญี่ปุ่น

88

จุดมุ่งหมายคือเพิ่มความสร้างสรรค์ไปสู่เยาวชนไทยรุ่นใหม่ เพราะเยาวชนจะเติบโตมาเป็นผู้นำวงการอสังหาฯ ในยุคถัดไป เอพี อะคาเดมี่จึงเดินหน้าจัดโครงการเอพี โอเพ่นเฮ้าส์ 2018 อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 แล้ว ประกอบด้วยนิสิตนักศึกษากว่า 50 คน แบ่งเป็นด้านวิศวกรรมโยธา 30 คน และด้านการตลาดและการขาย 20 คน ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากผู้สมัคร 3,000 คน จาก 77 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

โดยนักศึกษาที่ได้ผ่านเข้าโครงการและไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้คือ

นายทิฆัมพร สำเร็จศิลป์

3

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี- พระจอมเกล้าธนบุรี

“ขอบคุณเอพีที่เปิดโอกาสให้ได้เข้ามาเรียนรู้ เข้าใจ และลงมือปฏิบัติจริงในทุกๆ ขั้นตอนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะการเปิดโลกนวัตกรรมเทคโนโลยีการออกแบบ และการก่อสร้างใหม่ๆ เช่น ระบบ ‘AI BIM’ เทคโนโลยีการออกแบบงานก่อสร้างอาคารสูงอัจฉริยะ 7 มิติ ที่จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมในวันนี้และอนาคต ผมรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากที่ไม่พลาดโอกาสในการเป็นส่วนหนึ่งของโครงการฝึกงานในครั้งนี้ เพราะนอกจากองค์ความรู้และประสบการณ์การลงมือปฏิบัติจริง ผมยังได้มิตรภาพที่ดีของทั้งเพื่อนๆ และพี่ๆ ในเอพีด้วยครับ”

นางสาวพิมพิศา กลิ่นขจร

4

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

“ได้เรียนรู้สิ่งต่างๆ มากมายจากเอพีในการฝึกงานครั้งนี้ โดยเฉพาะการเข้าไปเรียนรู้และปฏิบัติจริงที่ไซต์ก่อสร้างที่ใช้เทคโนโลยีการก่อสร้างสำเร็จรูปในไทย และยังได้โอกาสไปดูงานกับประเทศต้นแบบด้านการพัฒนาการก่อสร้างสำเร็จรูปที่ประเทศญี่ปุ่นด้วย ถือว่าโชคดีมากๆ ครั้งนี้จะได้เรียนรู้ทั้งงานด้านระบบวิศวกรรม รวมถึงการร่วมมือกันของระหว่างสองบริษัท มองว่าโครงการ เอพี โอเพ่น เฮ้าส์ ทำให้เกิดความเข้าใจในระบบการทำงานด้านอสังหาฯ ชัดเจนขึ้น ตั้งแต่แนวคิด กระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ รวมถึงการทำงานร่วมกันระหว่างสายงานต่างๆ หาได้ยากค่ะที่จะได้ไปสัมผัสการทำงานจริงของบริษัทระดับประเทศเช่นนี้ ตั้งใจจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้ได้มากที่สุด”

นายนภวัตร พุทธะชา

5

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

“ขอบคุณเอพีที่ให้โอกาสได้เรียนรู้งานจริง ได้ลงมือทำจริงๆ รู้สึกดีใจตั้งแต่มีชื่อติดในโครงการนี้ เพราะเป็นโครงการที่มีตารางการฝึกงานชัดเจน ได้รู้ก่อนว่าการที่ได้เข้ามาฝึกงานในแต่ละวัน เราจะต้องเรียนรู้เรื่องอะไร ทำให้รู้ว่าวันนี้เราควรเก็บเกี่ยวเรื่องอะไรเป็นพิเศษ โดยเฉพาะกระบวนการ Design Thinking ที่เอพีสอนตอนอยู่ในคลาส ทำให้ผมตั้งคำถามกับการเดินทางมาประเทศญี่ปุ่นเพื่อดูงานกับเอพีครั้งนี้จำนวนหลายข้อ หนึ่งในนั้นคือ การมองโจทย์จากมุมมองของลูกค้า แทนที่จะเป็นมุมมองของนักการตลาด ต้องขอบคุณเอพีที่สอนให้ผมรู้จักคิด รู้จักการนำทฤษฎีมาปรับใช้ และให้โอกาสได้เข้ามาพัฒนาตนเอง ซึ่งผมเชื่อว่าสิ่งที่ได้เรียนรู้นั้น สามารถนำมาพัฒนาทั้งในเรื่องกระบวนการความคิดในชีวิตประจำวัน การเรียน และการทำงานในอนาคต โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มาเรียนรู้งานกับบริษัทชั้นนำของประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นประสบการณ์ ที่ไม่สามารถหาเองได้ ทำให้ยิ่งประทับใจ”

นางสาวภัทรลภา วจีไกรลาส

6

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“ดีใจมากเลยค่ะที่ได้เข้ามาฝึกงานที่เอพี พี่ๆ ที่เอพีให้คำแนะนำอย่างดี เป็นกันเอง รู้สึกเหมือนเป็นพี่น้อง และสิ่งที่ประทับใจมากที่สุด คือความเข้าใจในแนวคิด Design Thinking ผ่านการลงมือทำจริงๆ โดยเฉพาะขั้นตอน empathize ที่เปิดโอกาสให้เราได้เข้าไปสัมภาษณ์ เก็บข้อมูลจากผู้อยู่อาศัยจริงในละแวกนั้น รวมทั้งไปเฝ้าสังเกตการณ์วิถีชีวิตความเป็นอยู่ ทำให้เข้าใจความต้องการ และ pain points ของเขาอย่างลึกซึ้ง จนเกิดไอเดียใหม่ๆ ในการทำไฟนอลโปรเจกต์ค่ะ การทำโปรเจกต์ในแต่ละครั้งมักจะมีบางอย่างตกหล่นไป บางอย่างที่เราไม่เคยเรียนในห้องเรียน แต่ต้องมาเสนอผลงานในเอพีกับพี่ๆ ที่มากประสบการณ์ทำให้เราต้องเตรียมพร้อมสำหรับทุกคำถามที่จะโดนถาม และยังได้เป็นตัวแทนมาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น โครงการนี้ทำให้เราโตขึ้น มีกระบวนการคิดที่ครอบคลุมรอบด้านมากขึ้น อยากให้โครงการดีๆ แบบนี้มีต่อไปทุกๆ ปี”

โดยทาง เอพี ต้องการที่จะพัฒนาเหล่าน้องๆ นักศึกษาฝึกงานและปลูกฝัง mindset แห่งการเป็น ‘นักคิด นักสร้างสรรค์’ ผ่าน 3 คุณลักษณะเด่นได้แก่

99

  • มีความยืดหยุ่นปรับตัวได้ - FLEXIBLE
  • ทำงานเป็นทีมเปิดรับความต่าง – TEAMWORK
  • สร้างสรรค์ผลงานให้เกิดขึ้นจริง – MAKE IT HAPPEN

พร้อมเปิดตัวแพลตฟอร์มใหม่เพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องด้วยตนเองได้ทุกที่ทุกเวลาสำหรับบุคลากรเอพี เดินหน้าแบ่งปันองค์ความรู้สู่คนภายนอก พร้อมนำ 4 นักศึกษาไทยศึกษาดูงานกับพันธมิตรบริษัท มิตซูบิชิ จิโช เรสซิเดนซ์ (บริษัทในเครือมิตซูบิชิ เอสเตท กรุ๊ป - MECG) ณ ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้คอนเซปต์ ‘คิดให้ต่าง อยู่อย่างฉลาด ในวันที่โลกเปลี่ยน’ ซึ่งเป็นหนึ่งกิจกรรมสำคัญของ ‘โครงการเอพี โอเพ่น เฮ้าส์ 2018’ ตอกย้ำวิสัยทัศน์สำคัญในการสร้าง ‘คนคุณภาพ มีความเป็นมืออาชีพ' สู่วงการอสังหาริมทรัพย์ และสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus