5 "กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์" ทำแล้วได้แต่รอยยิ้ม แถมได้บุญด้วย

5 "กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์" ทำแล้วได้แต่รอยยิ้ม แถมได้บุญด้วย

หมดยุคไปแล้ว กับการรับน้องแบบป่าเถื่อนที่สร้างแต่ปัญหาให้กับมหาวิทยาลัย ตอนนี้เขาต้องทำ กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ กันแล้ว

istock-660163504

ประเพณีการรับน้อง หรือ กิจกรรมต้อนรับนิสิตนักศึกษาใหม่ คือกิจกรรมที่นิสิตนักศึกษารุ่นพี่ จัดขึ้นเพื่อต้อนรับรุ่นน้องที่เข้ารับการศึกษาใหม่ในปีนั้นๆ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้รุ่นพี่และรุ่นน้องร่วมสถาบันได้ทำความรู้จักกันมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันประเพณีการรับน้องในประเทศไทย ถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงผลกระทบในการรับน้องว่าป่าเถื่อนขึ้น เนื่องจากกิจกรรมจัดโดยรุ่นพี่ที่อยู่ในสถานศึกษานั้นมาก่อน หลายครั้งที่ผู้อาวุโสกว่าจะมีการวางตัวข่มขู่ เพื่อให้เป็นที่ยำเกรงแก่รุ่นน้อง ซึ่งอาจนำไปสู่การใช้อำนาจในสังคมการศึกษาอย่างไม่ถูกไม่ควรในบางสถาบัน ทั้งนี้รุ่นน้องบางคนที่ได้เรียนรู้วิธีการลงโทษและจดจำการแกล้งจากรุ่นพี่ ก็อาจจะนำไปใช้ในการรับน้องของปีต่อไปแทนได้

ล่าสุด นิด้าโพล ได้เปิดเผยถึงความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ประเพณีการรับน้อง ควรมีต่อไป? จำนวน 1,264 คน โดยส่วนใหญ่ร้อยละ 49.29 ระบุว่า ประเพณีการรับน้องของนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย มีผลเสียมากกว่าผลดี ทั้งร้อยละ 18.91 ของผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด ยังระบุอีกว่า ประเพณีรับน้องในปัจจุบันมีการใช้ความรุนแรงมากที่สุด

จากตัวเลขดังกล่าวทางเราจึงขออาสารวบรวม 5 กิจกรรมรับน้องเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเป็นแนวทางให้กับนิสิตนักศึกษารุ่นพี่และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในการนำกิจกรรมเหล่านี้ไปสานต่อ ซึ่งกิจกรรมที่ช่วยเหลือสังคม และพัฒนาคุณภาพนิสิตนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อจบการศึกษาเป็นบุคลากรที่ดีต่อไป มีดังนี้

1. พิธีบายศรีสู่ขวัญ

01

พิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีกรรมที่ประกอบเข้ากับความเชื่อทางศาสนา ซึ่งมีมาอย่างยาวนานในสังคมชนบทภาคอีสานและภาคเหนือ เชื่อกันว่าพิธีบายศรีสู่ขวัญ เป็นพิธีหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพลังใจให้เข้มแข็ง เมื่อมีขวัญที่มั่นคง โดยในประเพณีการรับน้อง พิธีบายศรีสู่ขวัญก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ที่รุ่นพี่ได้จัดขึ้นให้กับรุ่นน้อง เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์ สร้างขวัญกำลังใจที่รุ่นน้องต้องจากบ้านมาไกล และต้อนรับเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย

2. ไหว้พระ 9 วัด

02

การทำบุญตักบาตร ไหว้พระ 9 วัด จะช่วยเสริมบารมี ช่วยให้มีจิตใจที่สงบมากขึ้น และถือเป็นสิ่งดีที่พุทธศาสนิกชนพึงปฏิบัติ หลายคนคงสงสัยว่าการไหว้พระ 9 วัดกับการรับน้อง จะสนุกสนานอย่างกิจกรรมทั่วไปได้อย่างไร ต้องบอกเลยว่ากิจกรรมการเข้าวัดทำบุญ ที่นอกจากจะอิ่มบุญแล้ว รุ่นพี่สามารถจัดกิจกรรมต้อนรับรุ่นน้องนี้ ด้วยรูปแบบของแรลลี่ได้ ซึ่งจะทำให้น้องๆ ได้เรียนรู้ถึงการเดินทางไปยังวัดต่างๆ รวมถึงประวัติความเป็นมาของแต่ละวัด และยังช่วยส่งเสริมให้ทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องเอง ได้สืบสานขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยต่อไปด้วย

3. จิตอาสาทำความสะอาด

03

อีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถนำมาปรับให้เข้ากับการรับน้องอย่างสร้างสรรค์ได้ นั่นก็คือ กิจกรรมจิตอาสา โดยทำได้ตั้งแต่จิตอาสาพัฒนาชุมชน และจิตอาสาทำความสะอาดวัดในบริเวณใกล้เคียงมหาวิทยาลัย ซึ่งนอกจากรุ่นพี่และรุ่นน้องจะได้ร่วมกันทำความดี บำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม และทำความรู้จักกันมากขึ้นแล้ว การทำกิจกรรมจิตอาสายังช่วยให้รุ่นน้อง มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนในคณะสาขาเดียวกันหรือต่างสาขาด้วย

4. สร้างห้องสมุด

04

ในปัจจุบันยังมีโรงเรียนชนบทอีกจำนวนมาก ที่ขาดแหล่งเรียนรู้อย่างห้องสมุด บางแห่งมีห้องสมุดที่ชำรุดทรุดโทรม เพราะไม่ได้รับการซ่อมบำรุง บางแห่งก็ไม่เคยมีห้องสมุดเลย เพราะเรื่องงบประมาณและที่ตั้งของโรงเรียน ซึ่งยากลำบากต่อการขนอุปกรณ์เข้าไป ดังนั้นกิจกรรมการรับน้องที่สร้างสรรค์อีกอย่างก็คือ การร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้องไปสร้างห้องสมุดในแหล่งชนบทหรือถิ่นทุรกันดาร ที่นอกจากจะเป็นกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องร่วมสถาบันแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้เด็กๆ และเยาวชนที่ขาดโอกาส ได้มีห้องสมุดเพื่อใช้ค้นหาวิชาความรู้อีกด้วย

5. ดำนา ปลูกข้าว

05

กิจกรรมดำนาปลูกข้าว เป็นกิจกรรมรับน้องที่สร้างสรรค์อย่างมาก และเป็นการควบคุมไม่ให้เกิดการใช้ความรุนแรงในการรับน้อง ทั้งยังสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวนาไทยได้เป็นอย่างดี โดยจุดประสงค์ของการจัดกิจกรรม ก็เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการปลูกข้าว และตระหนักถึงความสำคัญของข้าว รวมถึงยังเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่-รุ่นน้องเพื่อให้เกิดความสามัคคี โดยสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได้