กระทรวงวิทย์ฯ โชว์สิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยแห่งยุคกรีกโบราณ กระตุ้นการเรียนรู้

กระทรวงวิทย์ฯ โชว์สิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยแห่งยุคกรีกโบราณ กระตุ้นการเรียนรู้

     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โชว์สิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัย อายุราว 2,300 ปีในนิทรรศการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก (The High-Tech Inventions of The Ancient Greek Exhibition) จากประเทศกรีซ ช่วยกระตุ้นการเรียนรู้มิติใหม่สู่เยาวชน ในงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

     ผศ.ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) หน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า หนึ่งในฮไลท์ที่สำคัญของการจัดงานมหกรรมวิทย์ฯ ภูมิภาค จ.ขอนแก่นครั้งนี้ที่พลาดไม่ได้คือ นิทรรศการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก (The High-Tech Inventions of The Ancient Greek Exhibition) จากประเทศกรีซ โดยนำเสนอนวัตกรรมที่เหนือชั้นของโลกที่ล้วนเป็นต้นแบบในการคิดค้นสิ่งประดิษฐ์อันน่าทึ่งต่าง ๆ และถูกพัฒนาจากยุคสู่ยุคมาเป็นนวัตกรรมที่ใช้ในปัจจุบัน ซึ่งสิ่งประดิษฐ์ล้ำสมัยแห่งยุคกรีกโบราณเหล่านี้ ถูกคัดสรรมาจาก พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีกรีกโบราณกอสตัส กอสซานัส ซึ่งมีกอนสแตนตินอส กอตซานา วิศวกรชาวกรีก ที่ได้รวบรวมและค้นคว้าเทคโนโลยียุคกรีกโบราณมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์ในประเทศกรีซด้วยเงินทุนของตนเอง เพื่อมุ่งหวังที่จะเผยแพร่อารยธรรมกรีกผ่านสิ่งประดิษฐ์ด้วยเทคโนโลยีกรีกในช่วงสิ้นสุดยุคโบราณซึ่งสิ่งประดิษฐ์นั้นคล้ายคลึงกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ในยุคแรกเริ่มอย่างไม่น่าเชื่อ โดยจัดแสดงแบบจำลองของชิ้นงานสิ่งประดิษฐ์กรีกโบราณที่ใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ เช่น ด้านดาราศาสตร์พยากรณ์ จัดแสดงกลไลแอนติคิเธอรา คอมพิวเตอร์ยุค 200 ปีก่อนคริสตกาล ซึ่งเป็นเครื่องคำนวณทางดาราศาสตร์ชิ้นแรกของโลกที่แสดงถึงปฎิทินจันทรคติและสุริยคติประกอบไปด้วยเฟืองเกียร์ที่ทำงานร่วมกัน 35 ชิ้นและแผ่นวงกลมที่เคลื่อนที่ตามปีนักษัตรของกรีกและอียิปต์ ด้านพิธีกรรมศาสนา จัดแสดงชิ้นงานโถจ่ายน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อใช้ในพิธีกรรมทางศาสนา ยังถือเป็นเครื่องขายของอัตโนมัติเครื่องแรกในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ ใช้หยอดเหรียญห้าดรัชมาของกรีกลงในโถเหรียญจะไปถ่วงตาชั่งเพื่อเปิดวาล์วน้ำให้ไหลออกมา เป็นต้น ชิ้นงานเหล่านี้เป็นเพียงส่วนหนึ่งของนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีภูมิปัญญากรีก ที่จะช่วยให้น้อง ๆ เยาวชนเห็นภาพสิ่งประดิษฐ์ได้อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ต่อไป

 

     นอกจากนี้ยังมีเรื่องราวของสิ่งประดิษฐ์ที่น่าสนใจอีกมากมายจัดแสดงเป็นข้อมูลการเรียนรู้ เช่น หุ่นยนต์สาวใช้อัตโนมัติของฟิโลน 300 ปีก่อนคริสตกาลที่สามารถรินไวน์ได้  เครนสามขา 600 ปีก่อนคริสตกาล เครนสำหรับยกของในแนวดิ่งอันแรกของโลก ถ้วยของพิทาโกรัส 600 ปีก่อนคริสตกาล ประยุกต์ใช้หลักการลักน้ำครั้งแรกของโลก เครื่องปล่อยตัวนักกีฬา Hysplex เครื่องมือชิ้นแรกที่ใช้ในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกในยุคกรีกโบราณและเป็นสิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกด้านกีฬาในประวัติศาสตร์มนุษยชาติ เป็นต้น

     สำหรับน้อง ๆ เยาวชนสามารถเข้าชมและสัมผัสกับสิ่งประดิษฐ์อัศจรรย์ในยุคกรีกโบราณได้ที่งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ระดับภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่วันนี้ - 17 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่เวลา 08.-30 - 19.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น KICE และเข้าชมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ สนใจติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.nsm.or.th และ FACEBOOK : มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ หรือ จองเข้าชมเป็นหมู่คณะ หรือ สอบถามที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) โทรศัพท์ 02 577 9960[Advertorial]

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus