10 คณะ/สาขา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

10 คณะ/สาขา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561

10 คณะ/สาขา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 รอลุ้นกันเย็นนี้ ประกาศ TCAS รอบที่ 4 Admission

700

ลุ้นกันต่อไปกับ การประกาศผล TCAS รอบที่ 4 สำหรับ dek61 โดยผลการประกาศ TCAS รอบที่ 4 Admission นั้นจะประกาศผลในวันที่ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 18.00 น. โดยในครั้งนี้ เราก็เลยอยากนำเสนอ 10 คณะ/สาขา ที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุดในระบบ TCAS รอบที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 มาให้เพื่อนๆ ได้ดูและลุ้นกันต่อไปสำหรับเย็นนี้นั่นเอง จะมี คณะ/สาขา ไหนบ้าง เรามาดูกันเลย

 36603273_802705129926772_8882

36639409_802706696593282_8459

คณะแพทยศาสตร์ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ใช้เกณฑ์การคัดเลือกของ กสพท

มหาวิทยาลัยบูรพา
จำนวนรับ 2 คน
จำนวนผู้สมัคร 220 คน
อัตราการแข่งขัน 1:110

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวนรับ 3 คน
จำนวนผู้สมัคร 275 คน
อัตราการแข่งขัน 1:92

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวนรับ 3 คน
จำนวนผู้สมัคร 271 คน
อัตราการแข่งขัน 1:90

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวนรับ 3 คน
จำนวนผู้สมัคร 201 คน
อัตราการแข่งขัน 1:67

คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาสื่อสารมวลชน รูปแบบที่ 1 (ภาคปกติ) วิทยาเขตบางเขน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จำนวนรับ 11 คน
จำนวนผู้สมัคร 616 คน
อัตราการแข่งขัน 1:56

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมระบบควบคุม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนรับ 2 คน
จำนวนผู้สมัคร 105 คน
อัตราการแข่งขัน 1:53

คณะทันตแพทยศาสตร์ หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร
จำนวนรับ 11 คน
จำนวนผู้สมัคร 554 คน
อัตราการแข่งขัน 1:50

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

มหาวิทยาลัยทักษิณ
จำนวนรับ 3 คน
จำนวนผู้สมัคร 149 คน
อัตราการแข่งขัน 1:50

คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (หลักสูตร 5 ปี)

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
จำนวนรับ 3 คน
จำนวนผู้สมัคร 146 คน
อัตราการแข่งขัน 1:49

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมอัตโนมัติ

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
จำนวนรับ 3 คน
จำนวนผู้สมัคร 129 คน
อัตราการแข่งขัน 1:43

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus