"คำศัพท์ภาษาอังกฤษ" เกี่ยวกับเหตุการณ์ "ทีมหมูป่า" ติด "ถ้ำหลวง"

"คำศัพท์ภาษาอังกฤษ" เกี่ยวกับเหตุการณ์ "ทีมหมูป่า" ติด "ถ้ำหลวง"

ศัพท์กู้ภัย ศัพท์ภาษาอังกฤษ  คำศัพท์น่ารู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ ทีมหมูป่า ติด ถ้ำหลวง รู้เอาไว้ เวลาอ่านข่าวต่างประเทศจะได้รู้เรื่อง

istock-695671702-700

นับว่าเป็นโชคดีของเหล่าน้องๆ ทีมหมูป่า ที่ทีมกู้ภัยสามารถค้นหาน้องๆ เจอและทำการช่วยเหลือต่อไป ซึ่งเหตุการณ์นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ประเทศไทยของเราให้ความสนใจ แต่ว่ายังเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจและยื่นมือเข้ามาช่วยเหลืออีกด้วย ดังนั้น Sanook! Campus เราจึงอยากนำเสนอ คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับเหตุการณ์ ถ้ำหลวง ให้เพื่อนๆ ได้ อัปเดตคำศัพท์กัน เวลาดูข่าว-อ่านข่าวของต่างประเทศ จะได้เข้าใจกัน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ เกี่ยวกับเหตุการณ์ ทีมหมูป่า ติด ถ้ำหลวง

aid - ความช่วยเหลือ

aftermath - ผลที่ตามมา

anguish - ความทรมานทางจิตใจ

at risk - ตกอยู่ในความเสี่ยง

authorities - เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ

avert - ป้องกันไม่ให้เกิด

bare hands - มือเปล่า

barrier - สิ่งกีดขวาง

basin - ลุ่มน้ำ

battle - ต่อสู้

beset - รุมเร้าด้วยปัญหา

block - ปิดกั้น

channel - ร่องน้ำ, ช่องทาง

climate - สภาพอากาศ

collapse -  ล้มลง, ล้ม

console -  ปลอดประโลม

construction - การก่อสร้าง

community -  ชุมชน

concerned - มีความกังวล

contribute to - ช่วยก่อให้เกิด

converge - ไปยังจุดหมายเดียวกัน

coordinate - ประสานงานกัน

cope - รับมือกับ

crippled - ที่พัง ที่ใช้การ

crisis - ช่วงวิกฤต

critical - วิกฤต

declare - ประกาศ

deluge - ฝนตกหนัก น้ำปริมาณมาก

deploy - ส่ง (ทหารตำรวจ) ประจำการ

depth - ความลึก

desperate - อย่างสิ้นหวัง  อย่างหมดหวัง

devastated - หมดหวัง, ตกตะลึง, สะเทือนใจ

disposal - การกำจัด

disrupt - ทำให้เสียกระบวน, ทำให้เสียระบบ, ทำให้สับสน

distraught - จิตว้าวุ่น, ว้าวุ่นใจ, สับสน

donation - เงินบริจาค

downpour - ฝนตกหนักมาก, พายุฝน

ease - บรรเทา

efficient - มีประสิทธิภาพ

endure - อดทนเพื่อให้ผ่านเวลาหรือเหตุการณ์ที่เลวร้าย

environment - สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม

extreme - ที่รุนแรงที่สุด

evacuate - เคลื่อนย้ายออกจาก

face - เผชิญ, พบ, เจอ

facilitate - ทำให้สะดวกขึ้น

fate - ชะตากรรม

hamper - ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค

hinder - ขัดขวาง

high tide - น้ำขึ้น

horrific - น่าขนลุก

impact - ผลกระทบ

impassable - ซึ่งผ่านไปไม่ได้

inaccessible - ซึ่งเข้าไม่ถึง ซึ่งได้ยาก

inspect - ตรวจสอบ

insufficient - ไม่เพียงพอ

intensify - เข้มข้นขึ้น

inundate - ท่วม, ทำให้จมลงใต้น้ำ

inundation - น้ำท่วม

level - ระดับ

link - เชื่อม

Meteorological Department - กรมอุตุนิยมวิทยา

meteorologist - นักอุตุนิยมวิทยา

meteorology - อุตุนิยมวิทยา

monitor - เฝ้าดู จับตาดู

measure - มาตราการ

narrow - ทำให้แคบลง

nationwide - ทั่วทั้งประเทศ

obstruct - ขวางทาง

operation - การปฏิบัติการ

overflow - เอ่อล้น, ไหลล้น

panic - ความตื่นตกใจ

pelt - ตกหนัก, กระหน่ำ

penetrate - แทรกซึมเข้าไป, ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป

pledge - สัญญา

prevention - การป้องกันภ้ย

priority - สี่งที่สำคัญเป็นลำดับแรก

reinforce - เสริมให้แข็งแรงขึ้น

relief - เครื่องบรรเทาสาธารณภัย

rescue - ช่วยชีวิต

rescuer - ผู้ช่วยชีวิต

retrieve - ได้กลับคืนมา

risk - ความเสี่ยง

route - เส้นทาง

safeguard - ป้องกัน, ปกป้อง,  คุ้มครอง, อารักขา

salvage - กอบกู้

scheme - แผนการ โครงการ

sift - ค้นหา

siphon - ดูดออก

site - สถานที่

soaked - เปียกโชก

spillway - ทางน้ำล้น

stem - หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด

step up - เร่ง

stranded - ปล่อยเกาะ ถูกทิ้งไว้

struggle - พยายาม

submerged - จมน้ำ อยู่ใต้น้ำ

suffer - ประสบความลำบาก

supplies - สิ่งที่จัดหาให้, เสบียง, เวชภัณฑ์

surge - เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

surge - การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

surveillance - การเฝ้าตรวจตราอย่างเข้มงวด

survive - มีชีวิตรอด

survivor - ผู้รอดชีวิต

sustain - ทำให้มีชีวิตต่อไป, ทำให้มีต่อไป

swamp - หนองน้ำ

swamped - ท่วม, จมอยู่ในน้ำ

temporary - ชั่วคราว

tension - ความตึงเครียด

terrain - ภูมิประเทศ

trapped - ติดอยู่ในสถานที่

trigger - กระตุ้น

troops - กองทหาร

tunnel - อุโมงค์

unscathed - ไม่ได้เสียหาย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ

upstream - ต้นน้ำ

urge - ผลักดัน, กระตุ้น

urgently - อย่างเร่งด่วน

vary - ปรวนแปร, เปลี่ยนแปลง

via - ผ่าน (ช่องทาง)

vicinity - บริเวณใกล้เคียง

victims - เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย

visibility - ทัศนวิสัย

volume - ปริมาณ

volunteer - อาสาสมัคร

yell - ตะโกน,ร้อง

wade - เดินลุยน้ำ หรือ โคลน

wail - ร้องไห้คร่ำครวญ

watergate - ประตูน้ำ

waterlogged - ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำ , ซึ่งเปียกโชก,

witness - มองเห็น, เป็นพยาน

woes - ความเสียใจ, ความทุกข์ร้อน

zone - พื้นที่, บริเวณ, เขต