คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถานการณ์ ติดถ้ำ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถานการณ์ ติดถ้ำ

ทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างเช่นสถานการณ์ติดถ้ำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ดี หรือเรื่องที่ทำให้ทุกๆ คนเอาใจช่วยนั้นเรียกว่าทำให้เราได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นวิธีการดำเนินการแก้ปัญหา เรียนรู้ถึงน้ำใจของผู้คนที่ยื่นมือเข้าช่วยเหลือ เรียนรู้ถึงแรงใจของผู้คน และอื่นๆ อีกมากมาย และที่สำคัญจากเหตุการณ์ติดถ้ำนั้น คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราได้เรียนรู้ถึงการเอาตัวรอด และคำศัพท์ใหม่ๆ สำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ติดถ้ำ

วันนี้ Sanook Campus เราก็อยากจะนำเสนอคำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถานการณ์ ติดถ้ำ มาให้เพื่อนๆ ได้ศึกษาและทำความเข้าใจ เกี่ยวกับสถานการณ์ ติดถ้ำ ให้มากยิ่งขึ้น

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสถานการณ์ ติดถ้ำ

 • aid - ความช่วยเหลือ
 • aftermath - ผลที่ตามมา
 • anguish - ความทรมานทางจิตใจ
 • at risk - ตกอยู่ในความเสี่ยง
 • authorities - เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ
 • avert - ป้องกันไม่ให้เกิด
 • bare hands - มือเปล่า
 • barrier - สิ่งกีดขวาง
 • basin - ลุ่มน้ำ
 • battle - ต่อสู้
 • beset - รุมเร้าด้วยปัญหา
 • block - ปิดกั้น
 • channel - ร่องน้ำ, ช่องทาง
 • climate - สภาพอากาศ
 • collapse -  ล้มลง, ล้ม
 • console -  ปลอดประโลม
 • construction - การก่อสร้าง
 • community -  ชุมชน
 • concerned - มีความกังวล
 • contribute to - ช่วยก่อให้เกิด
 • converge - ไปยังจุดหมายเดียวกัน
 • coordinate - ประสานงานกัน
 • cope - รับมือกับ
 • crippled - ที่พัง ที่ใช้การ
 • crisis - ช่วงวิกฤต
 • critical - วิกฤต
 • declare - ประกาศ
 • deluge - ฝนตกหนัก น้ำปริมาณมาก
 • deploy - ส่ง (ทหารตำรวจ) ประจำการ
 • depth - ความลึก
 • desperate - อย่างสิ้นหวัง  อย่างหมดหวัง
 • devastated - หมดหวัง, ตกตะลึง, สะเทือนใจ
 • disposal - การกำจัด
 • disrupt - ทำให้เสียกระบวน, ทำให้เสียระบบ, ทำให้สับสน
 • distraught - จิตว้าวุ่น, ว้าวุ่นใจ, สับสน
 • donation - เงินบริจาค
 • downpour - ฝนตกหนักมาก, พายุฝน
 • ease - บรรเทา
 • efficient - มีประสิทธิภาพ
 • endure - อดทนเพื่อให้ผ่านเวลาหรือเหตุการณ์ที่เลวร้าย
 • environment - สภาพแวดล้อม, สิ่งแวดล้อม
 • extreme - ที่รุนแรงที่สุด
 • evacuate - เคลื่อนย้ายออกจาก
 • face - เผชิญ, พบ, เจอ
 • facilitate - ทำให้สะดวกขึ้น
 • fate - ชะตากรรม
 • hamper - ขัดขวาง, เป็นอุปสรรค
 • hinder - ขัดขวาง
 • high tide - น้ำขึ้น
 • horrific - น่าขนลุก
 • impact - ผลกระทบ
 • impassable - ซึ่งผ่านไปไม่ได้
 • inaccessible - ซึ่งเข้าไม่ถึง ซึ่งได้ยาก
 • inspect - ตรวจสอบ
 • insufficient - ไม่เพียงพอ
 • intensify - เข้มข้นขึ้น
 • inundate - ท่วม, ทำให้จมลงใต้น้ำ
 • inundation - น้ำท่วม
 • level - ระดับ
 • link - เชื่อม
 • Meteorological Department - กรมอุตุนิยมวิทยา
 • meteorologist - นักอุตุนิยมวิทยา
 • meteorology - อุตุนิยมวิทยา
 • monitor - เฝ้าดู จับตาดู
 • measure - มาตราการ
 • narrow - ทำให้แคบลง
 • nationwide - ทั่วทั้งประเทศ
 • obstruct - ขวางทาง
 • operation - การปฏิบัติการ
 • overflow - เอ่อล้น, ไหลล้น
 • panic - ความตื่นตกใจ
 • pelt - ตกหนัก, กระหน่ำ
 • penetrate - แทรกซึมเข้าไป, ผ่านเข้าไป, ทะลุเข้าไป
 • pledge - สัญญา
 • prevention - การป้องกันภ้ย
 • priority - สี่งที่สำคัญเป็นลำดับแรก
 • reinforce - เสริมให้แข็งแรงขึ้น
 • relief - เครื่องบรรเทาสาธารณภัย
 • rescue - ช่วยชีวิต
 • rescuer - ผู้ช่วยชีวิต
 • retrieve - ได้กลับคืนมา
 • risk - ความเสี่ยง
 • route - เส้นทาง
 • safeguard - ป้องกัน, ปกป้อง,  คุ้มครอง, อารักขา
 • salvage - กอบกู้
 • scheme - แผนการ โครงการ
 • sift - ค้นหา
 • siphon - ดูดออก
 • site - สถานที่
 • soaked - เปียกโชก
 • spillway - ทางน้ำล้น
 • stem - หยุดยั้ง,ยับยั้ง,สกัด
 • step up - เร่ง
 • stranded - ปล่อยเกาะ ถูกทิ้งไว้
 • struggle - พยายาม
 • submerged - จมน้ำ อยู่ใต้น้ำ
 • suffer - ประสบความลำบาก
 • supplies - สิ่งที่จัดหาให้, เสบียง, เวชภัณฑ์
 • surge - เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • surge - การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว
 • surveillance - การเฝ้าตรวจตราอย่างเข้มงวด
 • survive - มีชีวิตรอด
 • survivor - ผู้รอดชีวิต
 • sustain - ทำให้มีชีวิตต่อไป, ทำให้มีต่อไป
 • swamp - หนองน้ำ
 • swamped - ท่วม, จมอยู่ในน้ำ
 • temporary - ชั่วคราว
 • tension - ความตึงเครียด
 • terrain - ภูมิประเทศ
 • trapped - ติดอยู่ในสถานที่
 • trigger - กระตุ้น
 • troops - กองทหาร
 • tunnel - อุโมงค์
 • unscathed - ไม่ได้เสียหาย, ไม่ได้รับบาดเจ็บ
 • upstream - ต้นน้ำ
 • urge - ผลักดัน, กระตุ้น
 • urgently - อย่างเร่งด่วน
 • vary - ปรวนแปร, เปลี่ยนแปลง
 • via - ผ่าน (ช่องทาง)
 • vicinity - บริเวณใกล้เคียง
 • victims - เหยื่อผู้เคราะห์ร้าย
 • visibility - ทัศนวิสัย
 • volume - ปริมาณ
 • volunteer - อาสาสมัคร
 • yell - ตะโกน,ร้อง
 • wade - เดินลุยน้ำ หรือ โคลน
 • wail - ร้องไห้คร่ำครวญ
 • watergate - ประตูน้ำ
 • waterlogged - ซึ่งเต็มไปด้วยน้ำ , ซึ่งเปียกโชก,
 • witness - มองเห็น, เป็นพยาน
 • woes - ความเสียใจ, ความทุกข์ร้อน
 • zone - พื้นที่, บริเวณ, เขต