อาจารย์ "วีเจจ๋า" เปิดภาพ วีเจจ๋า สมัยเป็น อ. สอนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

อาจารย์ "วีเจจ๋า" เปิดภาพ วีเจจ๋า สมัยเป็น อ. สอนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

สวยเก่ง ความสามารถรอบด้านจริงๆ สำหรับเธอคนนี้ เปิดภาพ วีเจจ๋า สมัยเป็น อาจารย์สอนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ

page

ต้องยอมรับเลยว่า วีเจจ๋า หรือ ดร. ณัฐฐาวีรนุช ทองมี เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถมากจริงๆ เพราะเรื่องด้านการศึกษานั้นเธอให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆ จนเรียนจบปริญญาเอกได้ โดยการศึกษาของเธอนั้น สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนสตรีนนทบุรี ระดับมัธยมปลายจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ระดับปริญญาตรีจาก คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภาควิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และศึกษาระดับปริญญาโทยุโรปศึกษา (European Studies) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปัจจุบันสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก สาขารัฐศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง

0000(11)

0000(9)

0000(13)

ซึ่งนอกจากเรื่องการใฝ่รู้ใฝ่เรียนของเธอแล้ว เธอก็ใช้ความรู้ที่เธอได้มาส่งต่อให้กับคนอื่นด้วยการเป็นอาจารย์อีกด้วย โดย วีเจจ๋าสอนวิชาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งในวิชารัฐศาสตร์ ให้กับ นักเรียนโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เพราะเธอเคยไปอบรมหลักสูตร บพส. ที่จัดโดยโรงเรียนนายร้อยตำรวจ และมีโอกาสได้รู้จักกับอาจารย์ ซึ่งอาจารย์ก็บอกว่าจะเชิญมาบรรยายให้นักเรียนนายร้อยตำรวจ เธอก็เลยได้ตกปากรับคำนั่นเอง

0000(5)

0000(7)

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ วีเจจ๋า