ทำความรู้จักกับ TCAS ระบบการรับเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่

ทำความรู้จักกับ TCAS ระบบการรับเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่

 ทำความรู้จักกับ TCAS ระบบการรับเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ทำความรู้จักกับ TCAS ระบบการรับเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่

 

มาทำความรู้จักกับ TCAS ระบบการคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยแบบใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษา 2561 กันเถอะ โดยก่อนอื่น TCAS ย่อมาจาก Thai University Central Admission System ซึ่ง 1 คนจะมีเพียง 1 สิทธิเท่านั้น เนื่องจาก GAT/PAT จะเหลือสอบเพียงแค่ครั้งเดียว และการสอบทั้งหมด จะเริ่มต้นขึ้นหลังจากที่น้องๆ จบม.6 แล้ว และมีการเพิ่มภาษาเกาหลีในการสอบ PAT 7 อีกด้วย

 

TCAS แบ่งการรับเข้ามหาวิทยาลัยออกเป็น 5 รอบ

รอบการรับด้วย Portfolio

 

 • รอบการรับแบบโควตา
 • รอบการรับตรงร่วมกัน
 • รอบรับแบบแอดมินชั่น
 • รอบการรับตรงอิสระ

 

รอบการรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

 • ครั้งที่ 1: 1 ต.ค. 60 – 30 พ.ย. 60
  • ประกาศผล : 22 ธันวาคม 2560
 • ครั้งที่ 2: 22 ธ.ค. 60 – 28 ก.พ. 61
  • ประกาศผล : 26 มีนาคม 2561

รอบการรับแบบโควตาโดยมีการสอบข้อเขียน

 • ธันวาคม 2560 – มีนาคม 2561
  • ประกาศผล : 8 พฤษภาคม 2561

รอบการรับตรงร่วมกัน

 • 9 – 13 พฤษภาคม 2561
  • ประกาศผล : 8 มิถุนายน 2561

รอบรับแบบแอดมิชชั่น

 • 6 – 10 มิถุนายน 2561
  • ประกาศผล : 13 กรฎาคม 2561

รอบการรับตรงอิสระ

 • ภายในเดือนกรกฎาคม 2561

 

https://pixabay.com/en/question-mark-why-problem-solution-2123967/https://pixabay.com/en/question-mark-why-problem-solution-2123967/

 

ข้อดีของ TCAS มีอะไรบ้าง?

 1. เพิ่มโอกาสความเท่าเทียมในการเข้ามหาวิทยาลัย
 2. ลดปัญหาความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างคนรวยกับคนจน
 3. แก้ปัญหาการวิ่งรอกสอบ

 

Q: ถ้าเป็นเด็กซิ่วต้องทำยังไง?

สำหรับน้องๆ ที่เป็นเด็กซิ่ว น้องๆ สามารถสมัครได้ทุกรอบที่มีการเปิดรับสมัคร โดยจะต้องเป็นไปตามคุณสมบัติและระเบียบการที่มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งระบุไว้ ซึ่งหมายความว่าบางสาขาอาจไม่ได้เปิดรับนั่นเอง

 

Q: ถ้าจบจากต่างประเทศต้องทำยังไง?

สำหรับน้องๆ ที่จบการศึกษาจากต่างประเทศ หรือ เด็กที่จบจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศ กระทรวงการศึกษาธิการได้ประกาศแล้วว่าไม่ต้องเทียบการศึกษา โดยสามารถสมัครสอบตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนดได้ 3 รูปแบบ

 • การสมัครในรอบที่ 1 : การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน
  • อาจเป็นการยื่นคะแนน IELTS, TOEFL หรือ SAT เป็นต้น และมีมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • การสมัครในรอบที่ 3 หรือรอบที่ 5 : การรับตรงร่วมกัน, การรับตรงแบบอิสระ (รอบเก็บตก)
  • โดยต้องมีการสอบเพิ่มเติม หรือมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 • การสมัครในรอบที่ 4 : การรับแบบแอดมินชั่น
  • โดยต้องมีคะแนนและใช้องค์ประกอบคะแนนตามที่กำหนด

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus