ทปอ. ประกาศ "ตาราง" จัดการรอบยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 3

ทปอ. ประกาศ "ตาราง" จัดการรอบยืนยันสิทธิ์ TCAS รอบที่ 3

เรียกได้ว่ามีประเด็นเอามากๆ จากระบบ TCAS ที่มีการเรียกร้องกันว่า จากระบบ TCAS รอบที่3 ที่นักเรียนสามารถเลือกสมัครได้ 4 สถาบัน ซึ่งมีนักเรียนจำนวนหนึ่งได้การคัดเลือกหมดเลยทั้ง 4 สถาบัน เมื่อนักเรียนยืนยันสิทธิ์ไปแล้ว ทำให้มีที่ว่างเกิดขึ้น และจำนวนการรับนักเรียนของแต่ละมหาวิทยาลัยไม่เต็มโควต้า

เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมทางและรักษาผลประโยชน์ของนักเรียนทั้งประเทศ ทปอ. จึงกำหนดแนวยืนยันสิทธิ์รอบที่ 3 ดังต่อไปนี้

33867853_1731312290297717_275