Advertising Workshop Showcase 2017 ฝีมือนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ปี4

Advertising Workshop Showcase 2017 ฝีมือนักศึกษาคณะนิเทศศาสตร์ ภาควิชาการโฆษณา ปี4
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

stonertn

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาการโฆษณา คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ จัดงานนำเสนอแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า Advertising Workshop Showcase 2017: Admazon ในวันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 11.30 - 15.30 น. ณ ห้องเดอะเรสซิเดนซ์ โรงแรม แกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้ประยุกต์ใช้ความรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การสื่อสารทางการตลาด การสร้างตราสินค้า และการโฆษณาในสถานการณ์การตลาดจริง ซึ่งการนำเสนองานครั้งนี้เป็นการจำลองรูปแบบการทำงานในวงการโฆษณาแบบ Pitching โดยมีตัวแทนจากผู้สนับสนุนตราสินค้าเป็นกรรมการตัดสินและคัดเลือกผลงานนักศึกษากลุ่มที่ดีที่สุด ทั้งนี้นักศึกษากลุ่มที่ชนะจะได้รับประกาศนียบัตรจากผู้สนับสนุนตราสินค้าร่วมกับมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ในปีนี้เป็นการนำเสนองานภายใต้แนวคิด “ADMAZON” โดยปีนี้มีผู้สนับสนุนตราสินค้าทั้งหมด 4 ตราสินค้า ได้แก่ Albert Laurence School of Communication Arts - Assumption University, All Coco, Jaguar และ Namu Life ซึ่งแต่ละสินค้าจะมีพื้นที่เขตของแต่ละชนเผ่าเป็นของตนเอง ในแต่ละเขตจะมีทั้งหมด 3 กลุ่ม โดยการจะชนะใจลูกค้าและได้ครอบครองความเป็นหัวหน้าชนเผ่าในผืนป่าแห่งนี้ ต้องอาศัยการสื่อสารให้ตรงใจผู้บริโภคและการคิดแผนงานสื่อสารการตลาดและการโฆษณาที่เหมาะสม เพื่อนำมาปรับใช้กับตราสินค้าโดยในหนึ่งพื้นที่เขตจะมีเพียงหนึ่งกลุ่มเท่านั้นที่จะได้เป็นที่หนึ่งในใจของผู้บริโภคหรือได้ครอบครองความเป็นหัวหน้าชนเผ่า

ในปีนี้กลุ่มที่ชนะการประกวดแผนงานสื่อสารการตลาดและตราสินค้า สำหรับตราสินค้า Albert Laurence School of Communication Arts - Assumption University ได้แก่ “กลุ่ม Stoner” ภายใต้แนวคิด “คิดDO ครบดี” สำหรับตราสินค้า All Coco ได้แก่ “กลุ่ม Mongkol” ภายใต้แนวคิด “All Coco, be real น้ำมะพร้าวจริงๆ ที่มาจากใจ” สำหรับตราสินค้า Jaguar ได้แก่ “กลุ่ม Teddy” ภายใต้แนวคิด “I-PACE, Change to charge, Smart to change” และสำหรับตราสินค้า Namu Life ได้แก่ “กลุ่ม Frigate” ภายใต้แนวคิด “เปลี่ยน ป๊อป ปัง”

เรามาชมภาพแผนงานของน้องๆกัน

keyfinding1
keyfinding2
timeline

 1

(ภราดา ดร. บัญชา แสงหิรัญ อธิการบดี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ กล่าวเปิดงาน Advertising Workshop Showcase 2017: ADMAZON)

 2

(อาจารย์ภาควิชาการโฆษณาถ่ายภาพร่วมกัน อ. ดร. ณัทภัฏ ปั้นจาด, อ. ชุตินันท์ แก้วกาธร, อ. พิชญ์ณัฐ เนื่องจำนงค์, อ. ดวงพร สุพันธุ์วณิช, อ. จุฬามณี จันทรวรรณดี (หัวหน้าภาควิชาการโฆษณา)

 3

(อาจารย์วุฒิชัย ชุณหสกุลโชค คณบดี คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่ม Stoner)

 4

(คุณปิยจิต รักอริยะพงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน)

 5

(คุณชาญชัย มหันตคุณ กรรมการผู้จัดการ จากบริษัท อินช์เคป (ประเทศไทย) จำกัดมอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่ม Teddy)

 6

(คุณเสาวคนธ์ พรพัฒนารักษ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จากบริษัท ดู เดย์ ดรีม จำกัด (มหาชน) มอบประกาศนียบัตรให้กับกลุ่ม Frigate)

 

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus