"ประยุทธ์" ลง '"ปัตตานี" ปลุกลูกเสือชายแดนภาคใต้ทำดีเป็นจิตอาสา

"ประยุทธ์" ลง '"ปัตตานี" ปลุกลูกเสือชายแดนภาคใต้ทำดีเป็นจิตอาสา
Voice TV

สนับสนุนเนื้อหา

prayuth

นายกฯ ลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ร่วมงานประชุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลุกลูกเสือทำดี จิตอาสา พร้อมเตรียมประชุมพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม พบปะผู้นำศาสนา

4 เม.ย. 2562 เวลา 07.00 น. พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. พร้อมคณะลงพื้นที่ จ.ปัตตานี ด้วยเครื่องบิน C – 130 จากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ไปยังท่าอากาศยานปัตตานี ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี เปิดงานชุมนุมลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ ครั้งที่ 13 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 7 เม.ย. เพื่อเป็นกิจกรรมแสดงออกถึงความจงรักภักดีของลูกเสือต่อสถาบัน ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ และเพื่อแสดงความพร้อมศักยภาพของลูกเสือจังหวัดชายแดนภาคใต้ สู่ประชาคมอาเซียน รวมถึงส่งเสริมให้ลูกเสือทำความดีมีจิตอาสา มีความสามัคคีอยู่ร่วมในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างสันติสุข ที่สนามกีฬากลางจังหวัดปัตตานี ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปัตตานี ในงานมีตัวแทนลูกเสือจากต่างประเทศเข้าร่วม 443 คน ได้แก่ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม เนปาล ภายใต้คำขวัญ “ลูกเสือรวมพลัง ทำความดี รู้รักสามัคคี เทิดทูนสถาบัน เชื่อมสัมพันธ์สู่อาเซียน”

845124

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ ให้โอวาทว่า ลูกเสือมีหน้าที่ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รวมถึงการมีจิตอาสาช่วยเหลือและบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการยกย่องจากประชาชนทั่วไป ดังนั้น ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันปลูกฝังการทำความดีตั้งแต่วัยเยาว์ โดยเฉพาะเรื่องของการทำงาน ว่างานเป็นสิ่งที่มีเกียรติ งานเท่านั้นเป็นสิ่งที่วัดคุณค่าของคน การที่มีลูกเสือจากประเทศต่างๆเข้าร่วมจะได้เรียนรู้และเปลี่ยนประเพณี ก่อให้เกิดความรักความสามัคคี และขอให้ลูกเสือไทยแสดงออกถึงการเป็นเจ้าบ้านที่ดี มีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

891087

จากนั้นเวลา 11.00 น. นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมพื้นที่ชายแดนภาคใต้ ณ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี ต.สะบารัง อ.เมือง จ.ปัตตานี ขณะที่ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีจะเดินทางไปวัดทรายขาว ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี เพื่อสักการะพระประธาน และเจ้าอาวาสวัดทรายขาว ณ อุโบสถมหาอุด พร้อมสักการะหลวงพ่อทวดสิทธิชัย หลวงพ่อทวด และหลวงพ่อทวดหมาน ณ วิหาร 3 ทวด ก่อนมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่ตัวแทนนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน 5 โรงเรียน และเดินทางไปยังมัสยิดนัจมุดดีน บ้านควนลังงา ต.ทรายขาว อ.โคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พบปะผู้นำศาสนาและกล่าวกับประชาชน ก่อนร่วมพิธีขอดูอาร์ ที่มัสยิดโบราณ 300 ปี และเยี่ยมชมบ่อน้ำโบราณ ศูนย์การเรียนรู้ประจำหมู่บ้านควนลังงา ก่อนเดินทางกลับในช่วงค่ำวันเดียวกันนี้

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus