ผู้นำรุ่นใหม่ จากไทยและ ASEAN พบ "OBAMA" หาแนวทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาในสังคม

ผู้นำรุ่นใหม่ จากไทยและ ASEAN พบ "OBAMA" หาแนวทางการเปลี่ยนแปลงเพื่อการพัฒนาในสังคม
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

obamayounggenfromasean

ผู้นำรุ่นใหม่จาก 10 ประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) รวมทั้งนางสาววิริยา วิจิตรวาทการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์องค์กร บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด ผู้นำด้านเทคโนโลยีการศึกษาในประเทศไทย และกิจการเพื่อสังคมด้านการศึกษา บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด จากประเทศไทย เข้าร่วมประชุมกับนายบารัค โอบาม่า อดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเพื่อหาแนวทางการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาสังคมของประเทศอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ นายโอบาม่าได้กล่าวอยู่เสมอว่า “การเปลี่ยนแปลงสังคมที่สำคัญ ล้วนแต่เริ่มมาจากคนรุ่นใหม่” ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้เริ่มต้นมาจากแนวคิดของนายโอบาม่า ระหว่างการดำรงตำแหน่งปีสุดท้าย ที่เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างผู้นำรุ่นใหม่ ที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน และนายโอบาม่าเองอยากเป็นแรงสนับสนุนที่จะทำให้เยาวชนคนรุ่นใหม่มีกระบอกเสียงในสังคมมากขึ้น”

obamadiscussionsession

ซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้จัดขึ้นที่ประเทศสิงคโปร์ โดยมีผู้นำคนรุ่นใหม่จาก 10 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ประเทศอินโดนีเซีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, กัมพูชา, เวียดนาม, สิงคโปร์, พม่า, บรูไน, ลาว รวมถึงนายวิริยา วิจิตรวาทการ ตัวแทนจากประเทศไทยนั้น ก็ได้มาแชร์ความคิดและประสบการณ์ ที่ก่อให้เกิดการพัฒนา รวมถึงยกปัญหาจริงที่ตนเคยประสบเพื่อนำมาถกและหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน ซึ่งได้มีการกล่าวถึงจุดแข็งที่กลุ่มประเทศ  ASEAN มี นั่นคือ ความแตกต่างของชาติพันธุ์และความแตกต่างในเรื่องของภาษาภายในประเทศ แต่ก็สามารถรวมกันเป็นหนึ่งเดียวได้เป็นอย่างดี

นายวิริยา วิจิตรวาทการ ตัวแทนจากประเทศไทย ยังได้ร่วมแชร์แนวทางของการแก้ปัญหาทางสังคมว่า “คนรุ่นใหม่ยังต้องการการพัฒนาและเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพในการเป็นผู้นำที่เป็นทั้งคนดีและคนเก่งในสังคมอีกมาก และคิดว่าทางมูลนิธิโอบามาจะ สามารถช่วยส่งเสริมได้และสามารถเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญให้คนรุ่นใหม่มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ รวมถึงการเชื่อมโยงเครือข่ายกลุ่มคนที่ทำกิจกรรมเพื่อสังคมในลักษณะเดียวกัน  โดยเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองการทำงาน ข้อมูลและองค์ความรู้ที่จะทำให้งานต่างๆมีพลังและเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนมากขึ้นได้”

นอกจากนี้ นายวิริยา ยังกล่าวอีกว่า “นายโอบาม่า เป็นผู้ฟังที่ดีมากๆและทำให้รู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดทุกอย่างจะมีการไปคิดต่อยอดให้ทางโครงการสามารถสร้างกิจกรรมต่างๆที่เป็นประโยชน์กับคนรุ่นใหม่ได้จริง โดยหลังจากการเข้าพบในครั้งนี้ ทำให้รู้สึกมีแรงบันดาลใจในการทำงานมากขึ้น อยากทำสิ่งที่เป็นประโยชน์กับสังคมมากขึ้น”   

ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นเหมือนจุดเริ่มต้นครั้งสำคัญของการพัฒนากลุ่มประเทศ ASEAN โดยการใช้พลังความคิดสร้างสรรค์จากกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มาเป็นตัวแปรสำคัญในการขับเคลื่อนสังคมต่อไป.

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus