ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดตัว App “CIBA Banchee” รองรับการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์เปิดตัว App “CIBA Banchee” รองรับการแข่งขันชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

pratep

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์โดยความร่วมมือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (DBD) เตรียมจัดโครงการแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี “สัมมาอาชีวบัญชี มหาจักรีสิรินธร” ครั้งที่ 5 ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รวมถึงเงินสดและทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ในวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 8.00–16.30 น. ณ ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ ชั้น 6 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

โครงการแข่งขันนี้เป็นประเภททีม ทีมละ 3 คน จัดขึ้นโดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) แบ่งเป็น 2 ระดับ คือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งทาง CIBA เห็นความจำเป็นในการสร้างความเข้าใจลึกซึ้งและความตระหนักรู้รับผิดชอบทางวิชาชีพให้แก่นักเรียนสายวิชาชีพบัญชีระดับอาชีวศึกษาทั่วประเทศ ให้ได้รับการพัฒนาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีที่มีศักยภาพ พร้อมมุ่งสู่การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)

ทั้งนี้ การแข่งขันในครั้งนี้เป็นปีแรกที่ใช้แอปพลิเคชั่น (application) ซึ่งทาง CIBA พัฒนาขึ้นมารองรับการแข่งขันโดยเฉพาะ ชื่อ CIBA Banchee ซึ่งนำระบบการวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่เข้ามาช่วยวิเคราะห์ทักษะทางวิชาชีพของผู้เข้าร่วมแข่งขัน คือ หลังการแข่งขันเสร็จสิ้น ระบบการวิเคราะห์ข้อมูลจะสามารถจำแนกได้ว่า นักศึกษามีจุดเด่นทางทักษะวิชาชีพด้านใดบ้าง เช่น ทักษะทางการบัญชีบริหาร การบัญชีอุตสาหกรรม การบัญชีขั้นต้น การภาษีอากรและทักษะทางวิชาชีพอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ทางวิทยาลัยสามารถนำข้อมูลไปปรับกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมและเพิ่มพูนให้นักศึกษาภายในโรงเรียนมีทักษะที่สูงขึ้น โดยการแข่งขันนี้ไม่ใช่แค่วัดระดับความรู้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังวัดระดับของทักษะทางวิชาชีพในสาขาต่างๆ ทางบัญชีทั้งในระดับ ปวช. และ ปวส. อีกด้วย ยิ่งไปกว่านั้น การประมวลผลข้อมูลก็จะมีความแม่นยำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และนักศึกษาจะได้รับประสบการณ์ของการเรียนการสอนสมัยใหม่ผ่านเครื่องมืออย่าง iPad สำหรับการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลอีกด้วย

ในงานนี้จะมีหนุ่มๆ สุดฮอตของ CIBA มาต้อนรับและทำกิจกรรมกับนักเรียนผู้เข้าร่วมแข่งขัน นำทีมโดยฟิลลิปส์ ทินโรจน์ แชมป์ The Face Men Thailand คนแรก รวมถึงมอส-พิเชษฐ์ เปรียบยอดยิ่ง และ นิกกี้ บุญธรรม จาก The Face Men Thailand เช่นกัน เชื่อว่าน่าจะช่วยสร้างสีสันให้การแข่งขันครั้งนี้ไม่มากก็น้อย     

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus