แม่พิมพ์ของชาติ "วันครู 2561" คุณสมบัติของครู แบบไหนที่เด็กไทยต้องการ?

แม่พิมพ์ของชาติ "วันครู 2561" คุณสมบัติของครู แบบไหนที่เด็กไทยต้องการ?

teac

สวัสดีวันครูแห่งชาติ ในวันที่ 16 มกราคม 2561 วันของแม่พิมพ์แห่งชาติที่ค่อยสั่งสอน เยาวชนไทยให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดี มีความรู้และเป็นกำลังหลักของประเทศชาติต่อไป

วันนี้ทาง Sanook! Campus ได้นำผลสำรวจของทางด้าน สวนดุสิตโพล และ นิด้าโพล ในหัวข้อเกี่ยวกับ คุณสมบัติของครูที่สำคัญ และ ครูแบบไหนที่เด็กไทยต้องการในปี 2561 นี้มาให้ทุกท่านได้ทราบกัน

istock-865963154

อันดับ คุณสมบัติของ "ครู" ที่สำคัญที่สุดในยุคไทยแลนด์ 4.0 (นิด้าโพล)

คุณสมบัติสำคัญของครูไทย ผลสำรวจความคิดเห็น จากประชาชนทั่วประเทศ

1. เป็นคนดีมีคุณธรรม (เมตตา กรุณา ซื่อสัตย์ สุจริต) ผลคะแนนอยู่ที่ 26.98%

2. เอาใจใส่ในการสอนแบบจริงจัง เป็นแบบอย่างที่ดี ผลคะแนนอยู่ที่ 22.82%

3. มีทักษะในการสอน ถ่ายทอดความรู้ได้ดี ผลคะแนนอยู่ที่ 21.79%

4. เก่ง มีความรู้ ความสามารถ พัฒนาตัวเอง และหาความรู้อยู่เสมอ ผลคะแนนอยู่ที่ 10.93%

5. เป็นที่ปรึกษา รับฟังปัญหาต่างๆของนักเรียนในเรื่องต่างๆ ผลคะแนนอยู่ที่ 9.02% 

6. ใจดี ไม่ดุ ไม่ลงโทษเด็ก ผลคะแนนอยู่ที่ 4.15%

7. มีระเบียบวินัย ผลคะแนนอยู่ที่ 4.15%

istock-154972365

ครูแบบไหนที่เด็กไทยในปี 2561 ต้องการมากที่สุด(สวนดุสิตโพล)

ครูแบบไหนที่เด็กไทยต้องการ สำรวจความคิดเห็นของเด็กไทยทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1.264 คน ตามระดับการศึกษา

ครูแบบไหนที่ “เด็กอนุบาล” ต้องการมากที่สุด

ใจดีไม่ดุ 57.14%

สวย น่ารัก 23.80%

พูดเพราะ 19.06%

ครูแบบไหนที่ “เด็กประถม” ต้องการมากที่สุด

ใจดีไม่ดุ ไม่ตี ไม่บ่น 37.62%

นิสัยดี อารมณ์ดี ยิ้มแย้ม 32.67%

สอนดี สอนสนุก29.71%

istock-613759176

ครูแบบไหนที่ “เด็กมัธยม” ต้องการมากที่สุด

ใจดี มีเหตุผล ไม่ใช้อารมณ์ 49.26%

สอนเข้าใจง่าย ไม่เครียด 28.08%

เข้าใจเด็ก รับฟังความคิดเห็น 22.66%

ครูแบบไหนที่ “เด็กอาชีวะ” ต้องการมากที่สุด

เป็นครูที่ดี มีคุณธรรม 40.29%

สอนเก่ง มีความรู้ มีทักษะ 31.34%

เอาใจใส่ เข้าใจ รับฟัง 28.37%

ถือได้ว่าเด็กไทยรุ่นใหม่ นอกจากจะชอบครูที่ใจดี สอนสนุกแล้ว ยังเล็งเห็นถึง การสอนที่เป็นส่วนสำคัญในการได้รับความรู้ของเด็กๆเอง อีกทั้งยังมีการให้คำปรึกษาที่ดี เข้าใจเด็ก ซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติครูข้างต้น เรียกได้ว่าวันครูแห่งชาติของทุกปีมีความสำคัญมากในการพัฒนา หล่อหลอม ปลูกฝังเด็กและเยาวชน ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย