ฉีกนิยามเด็กวิทย์แว่นหนาเตอะ "เอิน กานดา" ทูตกิจกรรมฯ มธ. อนาคตดีไซเนอร์

ฉีกนิยามเด็กวิทย์แว่นหนาเตอะ "เอิน กานดา" ทูตกิจกรรมฯ มธ. อนาคตดีไซเนอร์
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

earn

ปัจจุบัน "เทคโนโลยี" ได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของมนุษย์ในหลากแง่มุม ทั้งการติดต่อสื่อสาร การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ รวมไปถึงแฟชั่นเสื้อผ้าหรือสิ่งทอ ที่ล้วนต้องอาศัยเทคนิคต่างๆ เพื่อสร้างความแปลกใหม่และก้าวทันกระแสความเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล

708789

721363

"เอิน กานดา เครือสุวรรณศิริ" สาวหมวยดีกรีดาวคณะฯ และทูตกิจกรรมฯ มธ. (ติดตามเหล่าทูตกิจกรรมต่อได้ที่นี่) ผู้ที่มีฝันอยากเปิดช้อปเสื้อผ้าสไตล์ "Unisex" ที่ไม่ว่าจะเพศไหนก็ใส่ได้ ด้วยการเก็บเกี่ยวทุกดีเทล พื้นฐานการออกแบบ การเลือกใช้เส้นใย และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งทอในแบบต่าง ๆ เพื่อให้พร้อมเย็บปักถักร้อยผลงานชิ้นเอก เนื่องจากเล็งเห็นโอกาสการเติบโตของธุรกิจสิ่งทอที่ยังไปได้สวย จึงได้เลือกศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาที่จะช่วยต่อยอด "อนาคตดีไซเนอร์" ผ่านการเสริมสร้างทักษะการออกแบบที่แปลกใหม่ และพร้อมเรียนรู้เทคนิคการบริหารธุรกิจแบบมืออาชีพ

เอิน กานดา เครือสุวรรณศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. เล่าว่า หากย้อนไปในวัยเด็ก "แฟชั่นเสื้อผ้า" ถือเป็นสิ่งที่ตนให้ความสนใจและใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเปิดอ่านนิตยสารแฟชั่น สเก็ตช์แบบเสื้อผ้า (Sketch) และมิกซ์แอนด์แมชท์เสื้อผ้าให้เข้าชุด (Mix & Match) ดังนั้น ในช่วงก่อนจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จึงได้สำรวจทักษะการคิดวิเคราะห์  ที่ตนยังต้องการแรงเสริม ไปพร้อม ๆ กับค้นหาสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรที่ช่วยต่อยอดความฝันให้กลายเป็นธุรกิจส่วนตัวในอนาคต ซึ่งพบว่าหลักสูตรที่ตอบโจทย์ความต้องการขณะนั้น คือ หลักสูตรเทคโนโลยีวัสดุและสิ่งทอ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ที่เปิดสอนทั้งในด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอและแฟชั่น รวมถึงสร้างความเข้าใจหลักการตลาดทั้งในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม

320550
877255

เมื่อเข้ามาศึกษาในหลักสูตรดังกล่าว พบว่าถูกแบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ 1. สาขาเคมีสิ่งทอ ที่เน้นการศึกษาเกี่ยวกับการนำความรู้ทางเคมีมาประยุกต์ใช้กับผลิตภัณฑ์สิ่งทออย่างเข้มข้น ตั้งแต่กระบวนการผลิตเส้นด้าย การย้อมสี การตกแต่งผลิตภัณฑ์ การศึกษาคุณสมบัติของเส้นใย รวมถึงการบำบัดน้ำเสียเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม และ 2. สาขาออกแบบและพัฒนาสิ่งทอ เน้นศึกษาหลักการออกแบบลายผ้าของผลิตภัณฑ์สิ่งทอในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ เสื้อผ้า เฟอร์นิเจอร์ กระเป๋า ฯลฯ ด้วยเทคโนโลยีต่างๆ อย่างโปรแกรม "โปรแกรมออกแบบผ้าถัก" ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ หรือเทคนิค Electro การใช้แสงไฟช่วยในการขึ้นรูปเสื้อผ้า ขณะเดียวกันหลักสูตรดังกล่าว ยังสอดแทรกรายวิชาด้านบริหารธุรกิจ เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางการตลาด ตลอดจนสามารถนำไปต่อยอดสู่อาชีพหรือธุรกิจในฝันได้สำเร็จ โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และคณะเศรษฐศาสตร์เป็นผู้สอน

974343

ทั้งนี้ จากการเรียนรู้ในหลักสูตรดังกล่าว เป็นเวลากว่า 3 ปีนั้น ทำให้ตนมีทักษะในการออกแบบเสื้อผ้า Unisex ในแบบต่างๆ มีทักษะการวิเคราะห์เส้นใยเนื้อผ้าแต่ละชนิด อาทิ หากเป็นชุดของพนักงานดับเพลิง จะทำมาจากเส้นใยหิน (Asbestos) ผสมเส้นใยเรยอน (Rayon) เนื่องจากเป็นเส้นใยที่ทนต่อการติดไฟ ฯลฯ อีกทั้งยังช่วยเสริมให้ตนเรียนรู้ได้อย่างเข้าใจและมองเห็นภาพมากขึ้น จากการเรียนรู้ในรายวิชาปฏิบัติการ (Laboratory)  ที่ฝึกปฏิบัติเพื่อค้นหาคำตอบตามหลักการทางวิทยาศาสตร์ อย่างไรก็ตาม นอกเหนือจากความตั้งใจในการเป็นดีไซเนอร์เสื้อผ้าแฟชั่นที่มีความรอบรู้เรื่องวิทยาศาสตร์อย่างชาญฉลาดแล้ว ตนได้วางแผนศึกษาต่อระดับปริญญาโท ด้านบริหาร เพื่อนำทุกองค์ความรู้ไปต่อยอดสู่ธุรกิจเสื้อผ้าสไตล์ Unisex โดยในระยะแรกวางแผนเจาะตลาดเป้าหมายที่เป็นผู้หญิง ก่อนจะขยายสู่ตลาดที่กว้างขึ้นอย่าง Unisex เป็นลำดับถัดไป 

148040
519965

แต่ทว่าการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย หากมุ่งเรียนเพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้พลาดโอกาสในการทำกิจกรรมสุดสนุก หรือประสบการณ์สุดแปลก ดังนั้น ตนจึงเลือกเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ ให้ตนเอง โดยการเข้าร่วมประกวดดาว-เดือนคณะฯ ปี 2558 และล่าสุดกับการคัดเลือกทูตกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ – ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 72 ซึ่งเป็นการ  คัดเลือกจากบุคลิกภาพและความสามารถที่โดดเด่น จากผู้สมัครกว่า 100 คน เหลือเพียง 15 คน ซึ่งตนได้รับการคัดเลือกและทำหน้าที่ดรัมเมเยอร์

454421
780062

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus