ส่งมอบคำขวัญวันครู 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

ส่งมอบคำขวัญวันครู 2561 "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ส่งมอบคำขวัญวันครูแห่งปี 2561 ซึ่งตรงกับวันที่ 16 มกราคมนี้ มาเป็นที่เรียบร้อย

นั่นก็คือ "ศิษย์ดี ก็ด้วยครูดี มีศรัทธา"  เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 62 นี้มอบคำขวัญเป็นครั้งที่ 3  

นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เคยได้มอบคำขวัญวันครูไว้เมื่อ 2 ปีที่ผ่านมาว่า

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 60 พ.ศ. 2559 ได้แก่ "อนาคตก้าวไกล ด้วยครูดี มีคุณภาพ"

คำขวัญวันครู ครั้งที่ 61 พ.ศ. 2560 ได้แก่ "ชาติพัฒนา ด้วยครูดี มีคุณภาพ ศิษย์ซาบซึ้ง ในพระคุณครู"

ekk6ccf59baidiaahab55

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus