มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดเสวนาหนังสือ “รัตนพจน์ธรรมราชา”

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จัดเสวนาหนังสือ “รัตนพจน์ธรรมราชา”
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ratanapot

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ขอเชิญท่านน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ด้วยการร่วมงานเสวนาเปิดตัวหนังสือ รัตนพจน์ธรรมราชา  มีเนื้อหาประกอบด้วยวรรคทองคือ “รัตนพจน์” อันทรงคุณค่ายิ่งจำนวน 89 องค์ ที่คณะกรรมการโครงการแปล “รัตนพจน์ธรรมราชา” ได้ร่วมกันคัดสรรอัญเชิญมา 

เริ่มด้วยรัตนพจน์ จากพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อพุทธศักราช 2489  รัตนพจน์จากพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ในปีสุดท้ายแห่งรัชกาลเมื่อพุทธศักราช 2559  

กระบวนการแปลและการจัดทำหนังสือดำเนินการอย่างประณีตทุกขั้นตอน เป็นหนังสือ 10 ภาษา คือภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษามลายู ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษารัสเซีย และภาษาสเปน

img_9870_1

สำหรับหนังสือ “รัตนพจน์ธรรมราชา” มีเนื้อหาประกอบด้วยวรรคทองคือ “รัตนพจน์” อันทรงคุณค่ายิ่งจำนวน 89 องค์ ที่คณะกรรมการโครงการแปล “รัตนพจน์ธรรมราชา” ได้ร่วมกันคัดสรรอัญเชิญมา เริ่มด้วยรัตนพจน์ จากพระปฐมบรมราชโองการ เมื่อพุทธศักราช 2489 รัตนพจน์จากพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ในปีสุดท้ายแห่งรัชกาลเมื่อพุทธศักราช 2559

กำหนดจัดงานเสวนาเปิดตัวหนังสือสำคัญเล่มนี้ คือวันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้อง ศศ.107 – 108 คณะศิลปศาสตร์ ท่าพระจันทร์

 2
3
368118

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus