ปฏิทินการสอบเข้ามหาวิทยาลัย "TCAS 2561" และตารางสอบ

ปฏิทินการสอบเข้ามหาวิทยาลัย "TCAS 2561" และตารางสอบ

tcas

ปฏิทินการดําเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปี การศึกษา 2561

t-cas-01

TCAS 2561 รอบ1 การรับด้วย Portfolio โดยไม่มีการสอบข้อเขียน

 1

TCAS 2561 รอบ2 การรับแบบโควตาที่มีการสอบข้อเขียนหรือข้อปฏิบัติ

 2

TCAS 2561 รอบ3 การรับตรงร่วมกัน

 3

TCAS 2561 รอบ4 การรับแบบ Admissions โดนใช้เกณฑ์แต่ละสาขาเหมือนกัน (ตามเกณฑ์ค่าน้ำหนักที่กำหนดไว้ล่วงหน้า 3 ปีมาแล้ว)

 4

5

TCAS 2561 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ

 6

ตารางสอบ 

24-27 กุมภาพันธ์ 2561 สอบ GAT/PAT

3-4 มีนาคม 2561 สอบ O-NET

10 มีนาคม 2561 สอบวิชาเฉพาะแพทย์

17-18 มีนาคม 2561 สอบ 9 วิชาสามัญ

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus