นักศึกษาต่างชาติในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน

นักศึกษาต่างชาติในสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นเป็นปีที่สองติดต่อกัน
VOA

สนับสนุนเนื้อหา

america

zายงานสำรวจด้านการศึกษา Open Doors report on International Educational Exchange 2017 ระบุว่า ระหว่างปีการศึกษา 2016 - 2017 มีนักศึกษาต่างชาติในสหรัฐฯ มากกว่า 1 ล้านคน เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยอยู่ที่ระดับ 1 ล้าน 8 หมื่นคน เพิ่มขึ้น 3% จากปีที่แล้ว

อย่างไรก็ตาม แม้จำนวนนักเรียนต่างชาติในสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขนักศึกษาใหม่ที่เดินทางมาจากต่างประเทศภายในปีที่แล้ว มิได้เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

รายงานดังกล่าวเรียกแนวโน้มที่ว่านี้ว่า "แนวโน้มแบบระนาบ" ซึ่งปกติจะใช้เวลาราว 2 ปี

สำหรับนักศึกษาอเมริกันที่ไปเรียนต่อต่างประเทศมีจำนวนเพิ่มขึ้น 4% เช่นกัน โดยส่วนใหญ่เดินทางไปเรียนที่มหาวิทยาลัยในยุโรปมากที่สุด

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus