เทคโนโลยี กลิ่น รส บุคลากรสำคัญ ผลักดันเศรษฐกิจประเทศ

เทคโนโลยี กลิ่น รส บุคลากรสำคัญ ผลักดันเศรษฐกิจประเทศ

thaifood

อาหารแต่ละประเภทที่เราคุ้นเคยหรือสร้างหน้าตาให้กับประเทศไทยนั้นมีอยู่มากมายอาทิเช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ซึ่งสีสันกลิ่น และรสชาติมีความสำคัญเป็นอย่างมากในการปรุงแต่งอาหารให้อร่อย

ทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงเล็งเห็นความสำคัญ และประเทศไทยขาดแคลนผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีกลิ่นรส ทำให้ต้องนำเข้าสารแต่งกลิ่นจากต่างประเทศเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์หรือเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1000 ล้านบาทต่อปี 

จึงเกิดการเริ่มอบรม นโยบายหลักสูตรวิทยาศาสตร์พื้นฐานของกลิ่นรสเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยความร่วมมือของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) และ 6 มหาวิทยาลัย ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหิดล สงขลานครินทร์ นเรศวร จุฬาลงกรณ์และมหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรและความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีกลิ่นรสของประเทศ (Flavor Academy)

เป้าหมายของโครงการคือการที่เราจะเป็นผู้ผลิตกลิ่นรสในประเทศของเราเอง นอกจากนี้ยังสามารถพัฒนาและรังสรรค์กลิ่นรสที่เป็นอัตลักษณ์ของประเทศไทยของเราเองในอาหารเช่น ต้มยำกุ้ง แกงเขียวหวาน ซึ่งเป็นที่นิยมของในหลายประเทศทั่วโลก ถ้าเรามีนักเทคโนโลยีกลิ่นรสสัญชาติไทย ซึ่งมีความเข้าใจเรื่องรสชาติอาหารดี  เราจะสามารถส่งออกสารให้กลิ่นรส และผลิตภัณฑ์อาหารไทยได้เพิ่มมากขึ้น ในฐานะที่ไทยได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็น “ครัวโลก”

อีกทั้งธุรกิจนี้ยังเป็นธุรกิจใหม่ ดาวรุ่งที่มีอนาคตสามารถเติบโตได้อีกมาก รวมทั้งเป็นเทรนด์โลกที่กำลังได้รับความสนใจ ขณะเดียวกันอาหารไทยเองก็ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติด้วย การพัฒนากลิ่นรสอาหารไทยย่อมเป็นตลาดที่น่าจับตา

สอบถามรายละเอียดโครงการเพิ่มเติม

คณะทำงานโครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร สำนักงานคณะการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

Email: pr@sti.or.th /www.facebook.com/foodinnopolis/

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus