ด่วน มทร.ธัญบุรี รับโควตา ปวช./ปวส. เฉียดพันคน !

ด่วน มทร.ธัญบุรี รับโควตา ปวช./ปวส. เฉียดพันคน !

     รศ.ดร.ประเสริฐ ปิ่นปฐมรัฐ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เผยว่า ขณะนี้ มทร.ธัญบุรี กำลังเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนที่กำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเข้าศึกษาระดับปริญญาตรีด้วยระบบโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดรับคณะศิลปศาสตร์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คณะศิลปะศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ซึ่งเปิดรับทั้งหมดจำนวน 936 คน ผู้สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ www.quota.rmutt.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 15 กันยายน 2560 (วันสุดท้ายชำระเงินในระบบได้ถึงเวลา 22.00 น.) สอบถามเพิ่มเติมโทร. 02 549 3615


[Advertorial]

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus