กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดให้ 10 ทุน เรียนต่อ ป.โท-เอก

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเปิดให้ 10 ทุน เรียนต่อ ป.โท-เอก
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหาสำนักงาน ก.พ. ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลในต่างประเทศเพื่อรับทุนรัฐบาลที่จัดสรรให้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามความต้องการของกระทรวง กรม หรือหน่วยงานของรัฐ ประจำปี 2560

โดยเปิดให้ทุนในระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก รวมจำนวน 10 ทุน

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านคุณสมบัติผู้สมัคร และรายละเอียดการสมัคร ได้ที่นี่

หรือ http://stscholar.nstda.or.th

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus