ปฏิทินสอบ Admission 2560 พร้อมประกาศผลสอบ

ปฏิทินสอบ Admission 2560 พร้อมประกาศผลสอบ
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

เปิดปฏิทินสอบแอดมิชชั่น 60 (Admission 2560) สอท. ประกาศปฏิทินสอบ Admissions ปี59 การสอบ Admissions ปี60 เพื่อศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

ประกาศผล Admissions 2560  คลิกที่นี่

 

exam_61

กสพท 2560

- รับสมัครสอบวิชาเฉพาะคัดเลือกสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตแห่งประเทศไทย (กสพท.) ปีการศึกษา 2560 วันที่ 1-31 ส.ค. 2559
- สอบวิชาเฉพาะแพทย์ 5 พ.ย. 2559
- ประการผลคะแนนสอบวิชาเฉพาะแพทย์ 19 ธ.ค.2559
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 14 มี.ค. 2560
- สอบสัมภาษณ์ 20-24 มี.ค.2560

9 วิชาสามัญ

- รับสมัครสอบ9วิชาสามัญ วันที่5-25 ต.ค. 2559
- สอบวันที่ 24-25 ธ.ค. 2559
- ประกาศผลสอบ วันที่ 25 ม.ค. 2560

Gat-Pat 1/2560

- รับสมัครสอบวิชาความถนัดทั่วไป หรือแกต และความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือแพต ครั้งที่ 1/2559 วันที่ 10-29 ส.ค.. 2559
- สอบวันที่ 29 ต.ค.-1พ.ย. 2559
- ประกาศผลสอบ วันที่ 15ธ.ค. 2559

Gat-Pat 2/2560

- สมัครสอบแกต และแพต ครั้งที่ 2/2559 วันที่ 7-26 ธ.ค. 2559
- สอบ 11-14 มี.ค.2560
- ประกาศผลสอบ 20 เม.ย.2560

O-Net 2559

- สอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ปีการศึกษา2559 วันที่ 18-19 ก.พ. 2560
- ประกาศผลสอบโอเน็ต 20มี.ค.2560

O-NET 2560

ป.6

สมัครสอบ 1 – 15 ต.ค. 2559
สอบ 4 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 25 มี.ค. 2560

ม.3

สมัครสอบ 1 – 15 ต.ค. 2559
สอบ 4 – 5 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 26 มี.ค. 2560

ม.6

สมัครสอบ 1 – 15 พ.ย. 2559
สอบ 18 – 19 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 20 มี.ค. 2560

เคลียริ่งเฮาส์

สถาบันที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ ส่งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกไปยัง สมาคมอธิการแห่งประเทศไทย(สอท.)

- ยืนยันสิทธิ์ 21 เม.ย.2560
- นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก วันที่25-28เม.ย. 2560

แอดมิชชัน 2560

- จำหน่ายระเบียบการแอดมิชชัน วันที่ 16-27พ.ค. 2560
- รับสมัครแอดมิชชัน 20-27พ.ค. 2560
- ชำระเงินค่าสมัคร 20-29พ.ค.2560
- ประกาศชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย วันที่ 15มิ.ย. 2560
- สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 23-26 มิ.ย. 2560
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาวันที่ 10 ก.ค.2560

ปฏิทินสอบ Admission 2560
รับสมัครสอบวิชา 9 วิชาสามัญ
วันที่ : 5-25 ตุลาคม 2559

กำหนดสอบ 9 วิชาสามัญ
วันที่ : 24-25 ธันวาคม 2559

ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ
วันที่ : 25 มกราคม 2560

รับสมัครสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 10 - 29 กันยายน 2559

กำหนดสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 29 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2559

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2560
วันที่ : 15 ธันวาคม 2559

สอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
วันที่ : 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2560

ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559
วันที่ : 20 มีนาคม 2560

 

O-NET ปีการศึกษา 2560
ป.6
สมัครสอบ 1 - 15 ต.ค. 2559
สอบ 4 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 25 มี.ค. 2560

ม.3
สมัครสอบ 1 - 15 ต.ค. 2559
สอบ 4 - 5 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 26 มี.ค. 2560

ม.6
สมัครสอบ 1 - 15 พ.ย. 2559
สอบ 18 - 19 ก.พ. 2560
ประกาศผลสอบ 20 มี.ค. 2560


รับสมัครสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 7-26 ธันวาคม 2560

กำหนดสอบ GAT-PAT ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 11-14 มีนาคม 2560

ประกาศผลสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 2/2560
วันที่ : 20 เมษายน 2560

มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมในระบบเคลียริ่งเฮ้าส์ส่งรายชื่อผู้ผ่านการ คัดเลือกไปยัง สอท. จัดทำข้อมูลสำหรับประกาศให้นักเรียนยืนยันสิทธิ์ 21 เมษายน 2560

นักเรียนยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยที่ได้รับการคัดเลือก 25-28 เมษายน 2560

สอท. แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ไปยังมหาวิทยาลัย และตัดสิทธิ์การ สมัครในระบบแอดมิชชั่นกลาง
ให้รอประกาศ

จำหน่ายระเบียบการคัดเลือกฯ ในระดับแอดมิชชั่น ประจำปีการศึกษา 2560
วันที่ : 16-27 พฤษภาคม 2560

รับสมัครแอดมิชชั่น 2560
วันที่ : 20-27 พฤษภาคม 2560

ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่น 2560
วันที่ : 20-29 พฤษภาคม 2560

ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกแอดมิชชั่น 2560
ให้รอประกาศ

ประกาศผล Admissions 2560  คลิกที่นี่
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
วันที่ : 15 มิถุนายน 2560

สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย
วันที่ : 23-26 มิถุนายน 2560

ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา
วันที่ : 10 กรกฎาคม 2560