สรุปเก่งยกจังหวัด ขอนแก่นทำสถิติเด็กสอบ O-net เต็ม 100 รวม 78 คน

สรุปเก่งยกจังหวัด ขอนแก่นทำสถิติเด็กสอบ O-net เต็ม 100 รวม 78 คน
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

นายพงษ์ศักดิ์  ปรีชาวิทย์ ผวจ.ขอนแก่น ได้มาเป็นประธานในโอกาสมอบเกียรติบัตร และทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O –NET) ปีการศึกษา 2560 ที่ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดขอนแก่น

โดยสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (อค์กรมหาชน) สทศ. ได้ร่วมกันจัดให้มีการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O –NET) ปีการศึกษา 2560ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 4 มี.ค.ที่ผ่านมา มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 4-5 มี.ค.ที่ผ่านมา  และ มัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 18 – 19 ก.พ.ที่ผ่านมา  ใน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ ภาษาไทย,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์, สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และ ภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ) ซึ่งได้ ประกาศผลการทดสอบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 25 มี.ค., มัธยมศึกษาปีที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มี.ค. และมัธยมศึกษาปีที่ 6 เมื่อวันที่ 20  มี.ค. ปรากฏว่ามีนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5 และเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่ 25 ได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 78 คน

โดยด.ญ.กวิสรา สุมามาลย์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลขอนแก่น กล่าวว่า ตนสอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน  โดยการอ่านหนังสือก่อนนอน  และอยากเป็นหมอ ซึ่งตอนนี้กำลังจะเข้าเรียนที่โรงเรียนสาธิตมอดินแดง ช่วงเวลาว่างๆก็จะเรียนพิเศษเพิ่มเติม เพราะกิจกรรมเยอะ รวมไปถึงนักกีฬาว่ายน้ำ
 
เช่นกันกับนายวรวัฒน์ ลอศิริกุล นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน สอบ O-NET วิชาคณิตศาสตร์ เต็ม 100 คะแนน  ตั้งใจเรียนหนังสือในห้องเรียน กลับบ้านก็ขยันอ่านหนังสือใน สิ่งที่เราจะสอบ หาข้อสอบทำเพิ่มเติมเพื่อเป็นการทบทวนความรู้และหาข้อสอบใหม่ๆทำ จะได้ชินกับข้อสอบ
 
 ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus