ประกาศผลสอบ O-net ม.6 2560

ประกาศผลสอบ O-net ม.6 2560
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

เตรียมตัวพร้อมกันหรือยังน้องๆ สำหรับการประกาศผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (o-net) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2560 ซึ่งทางสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) ได้ประกาศผลอย่างเป็นทางการแล้ว

O-NET
นี้จะใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดต่างๆ ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ซึ่งก็จะใช้วัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 โดย ที่ข้อสอบจะประกอบไปด้วยเนื้อหา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่

1. ภาษาไทย
2. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3. ภาษาอังกฤษ
4. คณิตศาสตร์
5. วิทยาศาสตร์
6. สุขศึกษาและพลศึกษา
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี
8. ศิลปะ

เหล่านักเรียนสามารถตรวจสอบผลคะแนน o-net ปี 60 ได้ทางระบบของ สทศ จ้า

1.คลิกเข้าระบบทดสอบ O-NET คลิก

2. .ใส่ชื่อและรหัสผ่านที่จะตรวจสอบ คลิก

3. หน้าระบบประกาศและรายงานผลสอบโอเน็ต คลิก

4. หน้าสอบถามผลคะแนนO-NET รายบุคคล คลิก

ขอบคุณเนื้อหาและภาพประกอบจาก สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.)

 

 

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus