5 เรื่องเรียกคะแนนจากฝ่าย HR เพื่อการสัมภาษณ์ผ่านฉลุย

5 เรื่องเรียกคะแนนจากฝ่าย HR เพื่อการสัมภาษณ์ผ่านฉลุย
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

เรื่องการสัมภาษณ์งานถือเป็นเรื่องสำคัญที่ผู้สมัครงานในทุกตำแหน่งจะต้องผ่านประสบการณ์การสอบสัมภาษณ์ สำหรับน้องใหม่ที่เพิ่งจบการศึกษาและยังใหม่มากกับการสอบสัมภาษณ์ตามองค์กรต่างๆ เพื่อให้การสอบสัมภาษณ์ผ่านฉลุย Sanook! Campus มีคำแนะนำเกี่ยวกับการเตรียมตัวเรียกคะแนนจากฝ่าย HR

1.การฝึกงานและกิจกรรมระหว่างเรียน ฝ่ายบุคคลให้ความสำคัญเรื่องประสบการณ์การฝึกงานมากถึง 75 % เพราะนักศึกษาจบใหม่มักไม่มีประสบการณ์การทำงานจริง แต่หากใครที่ไม่เคยฝึกงานมาก่อน สิ่งที่จะทดแทนได้คือกิจกรรมระหว่างเรียน เพราะนอกจากจะแสดงให้เห็นว่าที่ผ่านมาคุณเคยใช้ความรู้ความสามารถในการทำงานจริงแล้ว การฝึกงานยังช่วยให้คุณรู้จักทำงานร่วมกับสังคมออฟฟิศและการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อีกด้วย

2. Positive Thinking เป็นเรื่องที่ผู้หางานควรมีเพราะเรื่องความคิดและทัศนคติเชิงบวกต่อเรื่องงานและองค์กรเป็นสิ่งที่ผู้สัมภาษณ์ให้คะแนนจากจุดนี้ โดยเขาอาจถามจากเหตุการณ์สมมุติต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจริงในชีวิตการทำงาน แล้ววิเคราะห์จากคำตอบของผู้สัมภาษณ์

3.บุคลิกภาพ การแต่งกาย การนำเสนอ และมารยาท สิ่งเหล่านี้ผู้สัมภาษณ์ควรใส่ใจเพราะเป็นภาพแรกที่ฝ่ายบุคคลสามารถมองเห็น และเริ่มให้คะแนนตั้งแต่นาทีนั้น นอกจากนี้ยังเป็นการให้เกียรติกับสถานที่และผู้สัมภาษณ์ นอกจากเรื่องเครื่องแต่งกายแล้วมารยาท การนำเสนอ การพูดคุยยังเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ฝ่ายบุคคลให้ความสำคัญ

4.ทักษะพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงาน รวมถึงภาษาและคอมพิวเตอร์ เป็นทักษะทั่วไปที่องค์กรในปัจจุบันต้องการ เนื่องจากในยุคปัจจุบันองค์กรมีความจำเป็นจะต้องร่วมงานกับบริษัทข้ามชาติ บางครั้งภาษาอังกฤษอาจดูน้อยเกินไปสำหรับการสมัครงานในยุคนี้ จึงอยากแนะนำให้เรียนรู้ภาษาที่ 3 ทั้งญี่ปุ่น จีน และทักษะคอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ ตามสายอาชีพที่คุณต้องการสมัคร

5.ความพร้อมในการสัมภาษณ์ หาข้อมูลองค์กร วัฒนธรรมองค์กร หรือความเคลื่อนไหวในอุตสาหกรรมที่บริษัทคุณไปสัมภาษณ์ เพราะฝ่ายบุคคลมักมองว่าคุณมีความสนใจและตั้งใจอยากเข้าไปทำงานในตำแหน่งหรืององค์กรเหล่านั้นจริงหรือเปล่า โดยคุณอาจทำการบ้านเล็กๆ น้อยๆ ก่อนไปสัมภาษณ์ รับรอง HR เทคะแนนให้คุณได้ไม่ยาก


เรียบเรียงข้อมูลจาก บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

ภาพจาก www.istockphoto.com