จุฬาฯคฑากร งานฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์-จุฬาฯ ครั้งที่ 71

S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ประกาศผลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับนิสิตที่ได้รับคัดเลือกให้ทำให้ที่จุฬาฯคทากร ประจำงานงานฟุตบอลประเพณีจุฬา-ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 71 ปีนี้มีน้องๆ ผ่านได้คัดเลือกจำนวน 9 คน ดังนี้

จุฬาฯคทากร 8

1. นายสุทพงษ์ ไตรภพภูมิ (เสก) คณะแพทยศาสตร์ ปี 1


2. น.ส.ธนวรรณ กิตติไพศาลศิลป์ (แตว) คณะจิตวิทยา ปี 3


3. นายปลื้ม พงษ์พิศาล (ปลื้ม) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 1


4. น.ส.ณัฏฐิกา ชื่นชมลดา (จีจี้) คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2


5. นายจิรัฐ สุวรรณวัฒนะ (ต้น) คณะแพทยศาสตร์ ปี 3


6. น.ส.พัชรนันท์ พิพัฒนานนท์ (แพท) คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 2


7. นายทยาวัต ศรอินทร์ (เต้น) คณะเศรษฐศาสตร์ ปี 3


8. น.ส.นีร สุวรรณมาศ (นีร) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ปี 1


9. นายปพน ไพศาลเจริญวงศ์ (บอส) คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 3

จุฬาฯคทากร คือ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผู้ได้รับคัดเลือกให้ทำหน้าที่ถือคทาเดินนำขบวน พาเหรดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยในอดีตหน้าที่เดินถือคทาจะทำโดยดรัมเมเยอร์ ซึ่งถือว่ามีความสำคัญในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ - ธรรมศาสตร์เป็นอย่างมาก แต่ต่อมาในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง 14 ตุลาคม พ.ศ.2516 ทำให้ต้องมีการงดจัดงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ไปหลายปี และดรัมเมเยอร์ของมหาวิทยาลัยทั้งสองก็หายไปในช่วงเวลาดังกล่าวด้วย

กระทั่งปี 2550 มีนิสิตคณะนิติศาสตร์คนหนึ่ง ซึ่งมีหน้าที่กำกับดูแลขบวนพาเหรดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในงานฟุตบอลประเพณีจุฬาฯ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 64 ได้มีแนวคิดที่จะสร้างวัฒนธรรมการคัดเลือกนิสิตจุฬาฯ เพื่อทำหน้าที่ดรัมเมเยอร์เดินนำขบวนพาเหรดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอีก ครั้ง เนื่องจากเล็งเห็นถึงความสำคัญของหน้าที่นี้ อีกทั้งเพื่อให้นิสิตจุฬาฯ ในยุคปัจจุบัน ได้มีโอกาสทำหน้าที่สำคัญดังกล่าว จึงได้มีการวางรากฐานเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกไว้เป็นครั้งแรก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก : chulakatakorn.fc

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus