ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558

ตารางสอบ O-NET ป.6 ม.3 ม.6 ปีการศึกษา 2558
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ปฏิทินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 ไปดูวันที่ เวลา รวมถึงรายละเอียดต่างๆ กันเลยครับ

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ
รูปแบบข้อสอบ O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2558
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ
รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.3 ปีการศึกษา 2558
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.3

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ
รูปแบบข้อสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2558
ตัวอย่างกระดาษคำตอบ O-NET ม.6

*O-NET ม.6 ใช้ยื่นประกอบการสมัครเข้าเรียนในระดับมหาวิทยาลัย ปี 2559

การยื่นคำร้องขอสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (กรณีสมัครไม่ทันตามกำหนด)

- ให้ผู้ที่ต้องการสอบ O-NET ส่งแบบคำร้องการสมัครสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่า ป.6 ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2558 (กรณีสมัครไม่ทันตามกำหนด) แล้วส่งมาทางไปรษณีย์เท่านั้น (ส่งแบบลงทะเบียน หรือ EMS) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 ธันวาคม 2558

หลักฐานที่ต้องใช้ยื่นคำร้อง ดังนี้

1. ใบคำร้องการสมัครสอบ O-NET สำหรับนักเรียนเทียบเท่าฯ (กรณีสมัครไม่ทันตามกำหนด) ดาวน์โหลดใบคำร้องฯ คลิกที่นี่

2. หลักฐานการศึกษา

3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรนักเรียน (พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง)

4. หลักฐานที่แสดงถึงสาเหตุที่สมัครสอบไม่ทัน

* ผู้ยื่นคำร้องต้องส่งเอกสารให้ครบถ้วน และส่งมาทางไปรษณีย์ ต้องส่งแบบลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus