ปฏิทิน Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2559

ปฏิทิน Admissions กลาง ประจำปีการศึกษา 2559
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย หรือ ทปอ. ประกาศปฏิทินระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบคัดเลือก รวม (Central University Admissions System: CUAS) หรือการสอบ admissions ระบบกลาง ประจำปีการศึกษา 2559 ดังรายละเอียด ต่อไปนี้

GAT PAT 1/59
1-20 กันยายน 2558 รับสมัครสอบ GAT PAT 1/59
29 ตุลาคม-1 พฤศจิกายน 2558 สอบ GAT PAT 1/59
12 มกราคม 2559 ประกาศผลสอบ GAT PAT 1/59

GAT PAT 2/59
6-25 มกราคม 2559 รับสมัครสอบ GAT PAT 2/59
5-8 มีนาคม 2559 สอบ GAT PAT 2/59
12 เมษายน 2559 ประกาศผลสอบ GAT PAT 2/59

9 วิชาสามัญ
1-20 ตุลาคม 58 สมัครสอบ 9 วิชาสามัญ 59
26-27 ธันวาคม 58 สอบ 9 วิชาสามัญปี 59
8 ก.พ.59 ประกาศผลสอบ 9 วิชาสามัญ 59

O-NET ประจำปีการศึกษา 2558
6-7 กุมภาพันธ์ 2559 สอบ O-NET
21 มีนาคม 255 ประกาศผลสอบ O-NET

ระบบเคลียริ่งเฮาส์
ยืนยันสิทธิ วันที่ 22 เมษายน 2559
คัดเลือก วันที่ 26-29 เมษายน 2559

**สอท.แจ้งรายชื่อผู้ที่ยืนยันสิทธิไปยังสถาบันอุดมศึกษาที่ร่วมในระบบเคลียริ่งเฮาส์ และตัดสิทธิการสมัครในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาด้วยระบบกลางการรับนิสิตนักศึกษา หรือแอดมิสชั่นส์ วันที่ 6 พฤษภาคม 2559

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus