อย่าห้ามแต่ร้านเหล้า ! ทปอ. มีมติห้ามงานเลี้ยงมหา′ลัย เสิร์ฟเหล้า

อย่าห้ามแต่ร้านเหล้า ! ทปอ. มีมติห้ามงานเลี้ยงมหา′ลัย เสิร์ฟเหล้า
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน ที่มหาวิทยาลัยนครพนม นายประสาท สืบค้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เปิดเผยภายหลังการประชุม ทปอ.ว่า ที่ประชุมหารือกรณีที่คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ มีมติเห็นชอบให้ออกประกาศห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ใกล้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาและสถาบันอาชีวศึกษาในระยะ 300 เมตร โดย ทปอ.เห็นด้วยอย่างยิ่ง แต่มหาวิทยาลัยไม่มีอำนาจไปดำเนินการตามกฎหมายกับสถานประกอบการ ดังนั้น จึงขอให้กระทรวงมหาดไทย (มท.) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตให้สถานประกอบการ ดูแลการบังคับใช้กฎหมายให้เคร่งครัด ซึ่งนอกจากจะไม่ให้ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยังอยากให้สั่งห้ามไปถึงร้านคาราโอเกะ สนุกเกอร์ พนันฟุตบอลด้วย

ประธาน ทปอ.กล่าวต่อว่า นอกจากนั้นที่ประชุมมีมติร่วมกันว่าจะต่อต้านการดื่มแอลกอฮอล์ โดยรวมไปถึงการเลี้ยงรับรองผู้บริหารในสถาบันการศึกษาที่เคยมีการเสิร์ฟแอลกอฮอล์ อาทิ เบียร์ วิสกี้ บรั่นดี ไวน์ เป็นต้น จากนี้ไปจะไม่มีโดยเด็ดขาด ขณะเดียวกันอยากเชิญชวนประชาชน นิสิต นักศึกษา ผู้ปกครองร่วมกันรณรงค์เป็นภาคีเครือข่ายไม่ให้มีการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์รอบสถานศึกษา เพื่อสร้างให้เยาวชนเป็นคนดี และห่างไกลจากอบายมุข

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus