บทบาทภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย

บทบาทภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

เราอาจคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ รวมถึงกิจกรรมเกี่ยวกับภาษาอังกฤษ แต่ในเมืองไทย ภาษาฝรั่งเศสก็มีบทบาทในการเรียนการสอนไม่น้อยนะครับ และเดือนมิถุนายนนี้เขาก็จะจัดงานเทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย หรือเรียกว่า ลาแฟ็ต(La Fête) ก่อนอื่นเรามาสร้างความกระจ่างเกี่ยวกับความเกี่ยวข้องของภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยกันหน่อยครับ ตามข้อมูลต่อไปนี้

บทบาทภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทยบทบาทภาษาฝรั่งเศสในประเทศไทย

-ปัจจุบันมีนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เรียนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 5,000 คน

-นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เรียนภาษาฝรั่งเศส จำนวน 26,000 คน

-นักศึกษาระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 3,000 คน

-ครูผู้สอนภาษาฝรั่งเศสจำนวน 500 คน

-นักเรียนโครงการห้องเรียนสองภาษา(ไทย-ฝรั่งเศส) จำนวน 189 คน และผู้ใช้ภาษาฝรั่งเศสในประเทศรวมทั้งหมด จำนวน 562,000 หรือ 0.8 % ของประชากรของประเทศ (ประเทศเวียดนาม 0.7 %)

ที่นี้มาดูกิจกรรมเด่นสักรายการประจำเดือนมิถุนายน ในช่วงเวลาของ La Fête(เทศกาลวัฒนธรรมฝรั่งเศส-ไทย) กันบ้าง โดยวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2558 จะมีพิธีปิดการอบรมของผู้รับทุนศึกษาด้านการสอนภาษาฝรั่งเศส สพฐ.รุ่นที่ 2 จำนวน 15 คน จัดที่สมาคมฝรั่งเศส กรุงเทพฯ

ปีนี้ครูสอนภาษาฝรั่งเศสทั้งหมด 15 คน ได้เดินทางออกจากประเทศไทยเมื่อเดินกุมภาพันธ์เพื่อไปอบรมที่เมืองมงต์เปลิเยร์ เมืองที่มีประชากร 510,000 คน ตั้งอยู่บริเวณทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศส เพื่อเพิ่มความคุ้นเคยกับภาษา วิถีชีวิตและวัฒนธรรมฝรั่งเศส

อีกทั้งได้อาศัยกับครอบครัวชาวฝรั่งเศส ทำให้สามารถแบ่งปันประสบการณ์ซึ่งกันและกัน เพื่อสามารถทำให้ครูรุ่นใหม่มีศักยภาพด้านการสอนอย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้ทักษะการสอนที่ได้รับการเรียนรู้มาถ่ายทอดให้แก่ผู้เรียนเข้าใจอย่างถ่องแท้

โดยครูเหล่านี้กลับมาร่วมงานวันที่ 5 มิถุนายนศกนี้ และจะไปทำหน้าที่ครูสอนภาษาฝรั่งเศสที่เข้มแข็งต่อไป...

ขอบคุณข้อมูล จากฝ่ายความร่วมมือและวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus