20 คณะ/สาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด Admissions 2558

20 คณะ/สาขาที่มีอัตราการแข่งขันสูงสุด Admissions 2558
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา

ดูที่นี่!! 20 คณะ/สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด และ การแข่งขันสูงที่สุด Admissions 58′

 

1.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ม.ขอนแก่น --- รับ 3 สมัคร 325 อัตราการแข่งขัน 1:108

2.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย ม.ทักษิณ --- รับ 5 สมัคร 404 อัตราการแข่งขัน 1:81

3.คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.นเรศวร --- รับ 10 สมัคร795 อัตราการแข่งขัน1:81

4.คณะศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษา ม.ทักษิณ --- รับ7 สมัคร484 อัตราการแข่งขัน 1:64

5.คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ม.ราชภัฎมหาสารคาม --- รับ 5 สมัคร296 อัตราการแข่งขัน 1:59

6.คณะศึกษาศาสตร์ ปฐมวัย ม.ทักษิณ --- รับ 11สมัคร 609 อัตราการแข่งขัน 1:55

7.คณะศึกษาศาสตร์ สังคมศึกษา ม.เชียงใหม่ --- รับ 6 สมัคร 332 อัตราการแข่งขัน 1:55

8.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง --- รับ 5 สมัคร 272 อัตราการแข่งขัน 1:54

9.คณะศึกษาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ม.ทักษิณ --- รับ 6 สมัคร 326 อัตราการแข่งขัน 1:54

10.คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง --- รับ 5 สมัคร 264 อัตราการเเข่งขัน 1:53

 

20 คณะ/สาขาที่มีผู้สมัครมากที่สุด Admissions 2558

1.คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับ 250 สมัคร 2847

2.คณะบัญชีและการจัดการ สาขาวิชาบัญชี ม.มหาสารคาม รับ 525 สมัคร 2620

3.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ รับ 80 สมัคร 2221

4.คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ ม.ราชภัฎสวนดุสิต รับ 80 สมัคร 2021

5.คณะพยาบาลศาสตร์ ม.บูรพา รับ 162 สมัคร 2006

6.คณะวิทยาศาสตร์ กลุ่ม1 ม.ศิลปากร รับ 350 สมัคร 2004

7.คณะประมง ม.เกษตร รับ 300 สมัคร 1798

8.สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยีสุรนารี รับ 300 สมุคร 1743

9.คณะบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี ม.เกษตรศาสตร์ รับ 150 สมัคร 1662

10.คณะบริหารธุรกิจ ม.เชียงใหม่ รับ 150 สมัคร 1555

 

 

ขอบคุณข้อมูลจาก unigang

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

เรื่องที่เกี่ยวข้อง กับ admissions 2558