ปฏิทินแอดมิชชั่น Admissions 2558 รับสมัคร 10-17 พ.ค. 58

ปฏิทินแอดมิชชั่น  Admissions 2558 รับสมัคร 10-17 พ.ค. 58
S! Campus

สนับสนุนเนื้อหา

รับสมัครแอดมิชชั่น 2558 10-17 พฤษภาคม 2558
ชำระเงินค่าสมัครแอดมิชชั่น 2558 10-19 พฤษภาคม 2558
ผู้สมัครตรวจสอบคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือกแอดมิชชั่น 2558 25-26 พฤษภาคม 2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 5 มิถุนายน 2558
สอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย 15-17 มิถุนายน 2558
ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา 1 กรกฎาคม 2558

ทางเว็บไซต์ www.cuas.or.th/www.aupt.or.th

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus