′จุฬาฯ-มหิดล′ ติด100 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก

′จุฬาฯ-มหิดล′ ติด100 อันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก
มติชน

สนับสนุนเนื้อหา


จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย แจ้งว่า ผลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก แยกตามสาขาวิชา โดย QS World University Ranking by Subject ประจำปี 2015 จากมหาวิทยาลัยทั่วโลกกว่า 3,551 แห่ง ปรากฏว่าจุฬาฯ ติด 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก 3 สาขาวิชา ได้แก่ สาขา Architecture / Built Environment, Modern Languages, Engineering - Chemical นอกจากนี้จุฬาฯ ยังติดอันดับ 101 - 200 ถึง 15 สาขาวิชา ในส่วนของมหาวิทยาลัยในไทยที่ได้รับการจัดอันดับในปีนี้ จุฬาฯ ติดอันดับ 1 ของประเทศ 25 สาขา มหาวิทยาลัยมหิดล(มม.) 3 สาขา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ( AIT) 3 สาขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2 สาขา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และมหาวิทยาลัยศิลปากร 1 สาขา

ขณะที่ม.มหิดล แจ้งว่า มม. ติด 1 ใน 100 ของมหาวิทยาลัยโลก และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย ในสาขาการแพทย์ และมม.ยังเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยในสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ และกฎหมาย โดยเฉพาะสาขากฎหมายนั้น มม.โดดเด่นสาขาอาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรม และสังคม มีงานวิจัยมากมายที่ทำร่วมกับกระทรวงยุติธรรม อาทิ ความรุนแรงในสังคม ปัญหาผู้ต้องขังหญิง ปัญหาความเหลื่อมล้ำของกระบวนการยุติธรรม นอกจากนี้ มม.ยังเป็นอับดับ 2 ของประเทศไทย ในสาขา Chemistry, Modern Language และ Pharmacy & Pharmacology

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus