ประกาศแล้ว!! ผลสอบ "โอเน็ต ม.3" - ส่วนใหญ่ทำคะแนนวิชาสุขศึกษาได้ดี

ประกาศแล้ว!! ผลสอบ "โอเน็ต ม.3" - ส่วนใหญ่ทำคะแนนวิชาสุขศึกษาได้ดี

ประกาศแล้ว ผลสอบโอเน็ต ม.3 วิชาคณิตคือวิชาที่มีนักเรียนทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน วิชาที่นร. ส่วนใหญ่ทำคะแนนได้ดีคือวิชา สุขศึกษา ด้านดร.กมล ปลื้ม ป.6 ทำคะแนนโอเน็ตดีขึ้น

รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผอ.สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า สทศ.ได้ประกาศผลสอบแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต(O-Net) ชั้น ม.3 แล้ว เมื่อวันที่ 15 มี.ค. ที่ผ่านมา โดยประกาศเร็วขึ้น 1 วัน ซึ่งจากผลการวิเคราะห์คะแนนเบื้องต้นมีดังนี้

 ผลสอบ ผลสอบ "โอเน็ต ม.3"

ภาษาไทย สอบ 667,912 คน สูงสุด 76.00 คะแนน ต่ำสุด 2.00 คะแนน เฉลี่ย 35.20 คะแนน
สังคมศึกษา สอบ 667,335 คน สูงสุด 90.00 คะแนน ต่ำสุด 2.00 คะแนน เฉลี่ย 46.79 คะแนน
ภาษาอังกฤษ สอบ 667,767 คน สูงสุด 98.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน เฉลี่ย 27.46 คะแนน
คณิตศาสตร์ สอบ 667,384 คน สูงสุด 100.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน เฉลี่ย 29.65 คะแนน
วิทยาศาสตร์ สอบ 666,883 คน สูงสุด 98.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน เฉลี่ย 38.62 คะแนน
สุขศึกษา สอบ 667,225 คน สูงสุด 97.50 คะแนน ต่ำสุด 2.50 คะแนน เฉลี่ย 59.32 คะแนน
ศิลปะ สอบ 666,991 คน สูงสุด 95.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน เฉลี่ย 43.14 คะแนน
การงานอาชีพฯ สอบ 666,960 คน สูงสุด 92.00 คะแนน ต่ำสุด 0.00 คะแนน เฉลี่ย 45.42 คะแนน

ด้าน ดร.กมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.) เปิดเผยถึงคะแนนโอเน็ต ป.6 ซึ่งภาพรวมคะแนนดีขึ้นว่า คะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นผลจากการทุ่มเททำงานหนักของ สพฐ.และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้งการใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมจากวังไกลกังวล วิชาที่คะแนนน้อยหรือลดลงจะวิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางพัฒนา

ขอบคุณข้อมูลจาก http://social.tnews.co.th/content/133594/

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus