ไทยแอร์เอเชียเปิดรับ STUDENT PILOT 2015

ไทยแอร์เอเชียเปิดรับ STUDENT PILOT 2015
www.eduzones.com

สนับสนุนเนื้อหา

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เปิดรับสมัคร SP2015 ศิษย์การบินรุ่นที่7 โดยสมัครผ่านระบบออนไลน์ http://www.thaiairasia.co.th/pilot ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2558

ไทยแอร์เอเชียเปิดรับ STUDENT PILOT 2015ไทยแอร์เอเชียเปิดรับ STUDENT PILOT 2015

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. สัญชาติไทย (ไม่จำกัดเพศ)
2. อายุไม่เกิน 28 ปี (ผู้สมัครเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2530 เป็นต้นไป)
3. พ้นพันธะทางทหาร
4. ความสูงไม่ต่ำกว่า 165 ซ.ม.
5. มีสุขภาพแข็งแรง และมีสายตาดี หากผ่านการผ่าตัด Lasik หรือ PRK
ต้องผ่านมาแล้วอย่างน้อย 1 ปี (นับ ณ วันสุดท้ายของการรับสมัคร 31 พฤษภาคม 2558)
6. มีผลภาษาอังกฤษ TOEIC 650 คะแนนขึ้นไป (สอบตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2556 เป็นต้นไป)
7. จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา
8. ไม่มีประวัติอาชญากรรมจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
(หากพบว่ามีประวัติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเข้ารับเป็นพนักงาน)

หมายเหตุ - รับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น

กำหนดการ

10มีนาคม 2558 ประกาศข่าวสารการรับสมัคร

1 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2558 เปิดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์

12 มิถุนายน 2558 Basic Knowledge test (มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์สอบรังสิต2)

6-7 สิงหาคม 2558 Personal test

17-20,24-27 สิงหาคม 2558 สัมภาษณ์

5-22 ตุลาคม 2558 ตรวจร่างกาย และจิตวิทยาการบิน กองทัพอากาศ

ประกาศให้ทราบภายหลัง ประกาศรายชื่อศิษย์การบินรุ่นที่ 7

สมัครออนไลน์ที่ www.thaiairasia.co.th/pilot

โทรศัพท์ 0 2562 5700 ต่อ 5165

ติดตามSanook! Campus

ติดตาม Sanook! Campus